IT-ala kaipaa lisää naisia roolimalleiksi

|
Uutinen
Kuuntele

Miten tasa-arvo toteutuu IT-alalla Yhdysvalloissa, millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla? Entä Suomessa? Ja mitä pitäisi tehdä, että naisten osaaminen saataisiin nykyistä paremmin käyttöön myös IT-tehtävissä? Näitä asioita pohdittiin elokuvaillassa 16.5.

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT järjesti maanantaina 16.5. elokuvaillan ohjelmistoyritys Futuricen tiloissa aiheena ohjelmointi ja sukupuoli. Järjestäjä oli tuonut maahan Yhdysvalloissa tehdyn dokumenttielokuvan Code – Debugging the Gender Gap - elokuva, joka käsittelee ohjelmointia, sukupuolta sekä vähemmistöjä.

USA:ssa naisten ja etnisten vähemmistöjen vähäinen osuus teknologia-alalla on herättänyt paljon keskustelua. Dokumenttielokuvan mukaan IT-töiden määrä ja koodareiden tarve kasvavat vuosi vuodelta, eikä kysyntään pystytä vastaamaan ”vain miehillä”. Alalle tarvitaan huomattavasti enemmän naisia.

Naisten vähäinen määrä IT-alalla huolestuttaa muustakin kuin taloudellisesta näkökulmasta: naisnäkökulmaa tarvitaan myös teknologioiden kehittämisessä. Elokuvan mukaan esimerkiksi miesten kehittämät turvatyynyt tappoivat alkuvuosina paljon naisia ja lapsia. 

Mieluummin söpö kuin fiksu?

Tyttöjen houkuttelu IT-alalle ei ole kuitenkaan helppoa. Tytöille tyrkytetään usein lapsesta asti hyvin erilaisia virikkeitä kuin pojille. Tyttöjen kiinnostusta tekniikkaan saatetaan jopa paheksua.

Erityisesti lukioiässä osa tytöistä haluaa olla mieluummin suosittuja ja söpöjä kuin fiksuja ja tietotekniikasta kiinnostuneita.

Elokuvan jälkeen keskusteltiin sukupuolen merkityksestä IT-alalla. Kuka tahansa yleisön joukosta sai osallistua paneeliin, joten keskustelijat vaihtuivat tiuhaan. 

Sekä elokuvassa että paneelissa painotettiin roolimallien tärkeyttä. Naisia tarvitaan roolimalleiksi, jotta entistä useampi tyttö suuntaisi IT-alalle. 

Myös opintojen aikana naiset tarvitsevat erityistä tukea ja kannustusta. Suurella osalla IT-alalle suuntaavista miehistä on ohjelmointikokemusta jo opintojen alkaessa, mutta naisilla harvemmin. Keskustelussa korostettiin, että on tärkeää käsittää, että he eivät ole sen huonompia, vaan heillä vain on vähemmän aiempaa kokemusta aiheesta. 

Kommenteissa katsottiin myös, että IT-alan työpaikkailmoitusten laatijoiden olisi lisäksi hyvä miettiä,  onko ilmoitus naisille houkutteleva.

Suomessakin osaamista saatetaan kyseenalaistaa sukupuolen takia

Elokuvassa tuotiin esiin, että osa IT-alalla työskentelevistä naisista kokee voimakastakin syrjintää, seksuaalista häirintää ja työpaikkakiusaamista sukupuolensa vuoksi.

Panelistien mielestä tilanne Suomessa on todennäköisesti paljon parempi kuin Yhdysvalloissa, jossa naiselta saatetaan jopa työsopimuksessa vaatia sitoumus, että hän ei poistu juhlista vanhempien mieskollegoiden seurassa. Myös suomalaisten naisohjelmoijien osaamista saatetaan kyseenalaistaa pelkän sukupuolen takia, tai heitä saatetaan jättää porukan ulkopuolelle.

Miehet eivät yleensä huomaa naisiin kohdistuvaa syrjintää, mutta keskusteluun osallistuneiden miesten mielestä se ei vähennä asian tärkeyttä ja sitä, etteikö asiaan tulisi puuttua.

Mikä HIIT?

HIIT on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen tietotekniikan tutkimuslaitos. Sen toiminta-ajatuksena on harjoittaa kansainväliselle huipputasolle yltävää tietotekniikan perus- ja strategista tutkimusta sekä edistää tietoteollisuuden pitkän aikajänteen kilpailukykyä liittämällä yliopistoissa ja korkeakouluissa tapahtuva suomalainen tutkimus teollisuuden innovaatioketjuun erityisesti pitkäjänteisen strategisen tuotekehityksen alueella. Tutkimuslaitoksen tehtäviin kuuluu myös monitieteinen yhteistyö eri tutkimusalojen kanssa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

 

Avainsanat: