Hyvää fiilistä killan täydeltä

|
Uutinen
Kuuntele

Teekkareiden kiltatoiminnassa vallitsee hyvä ilmapiiri ja tekemistä riittää moneen makuun. Häirintä ja kiusaaminen ovat harvinaisia ilmiöitä. Alkoholin käyttöön koetaan kuitenkin paineita.

Kilta-aktiivisuus vaihtelee

Kiltatoiminta huokuu hyvää meininkiä

 • 74 % kokee killan tarjoavan 
riittävästi erilaisia tapahtumia.
 • Halukkaat pääsevät mukaan toiminnan järjestämiseen, tuumaa 63 % toimintaan osallistuneista.
 • 50%:n mielestä kiltatoimintaan osallistuminen ei edellytä opintojen laiminlyöntiä.
 • Aktiivisesti osallistuvista 51 % ajattelee, etteivät killan luottamustehtävissä toimivat saa tarpeeksi kiitosta toiminnastaan.

Killoissa ei juuri kiusata

 • 4 % miehistä ilmoitti kokeneensa syrjintää, naisista 10 %
 • Sukupuoleen perustuvaa syrjintää oli kokenut 1 % miehistä ja 5 % naisista.
 • 2 % vastaajista kertoi kokeneensa seksuaalista ahdistelua tai häirintää, miehistä 0,6 % ja naisista 5 %.
 • 2 % vastaajista kertoi kokeneensa kiusaamista, miehistä 1 % ja naisista 4 %.

Teekkaritoiminnassa syrjintää esiintyy vähän verrattuna työelämään, jossa syrjintää kertoi kokeneensa miehistä 11 % ja naisista 29 % (lähde: TEKin tasa-arvokysely 2017).

Alkoholista koetaan paineita

 • 32 % kokee alkoholin olevan liian keskeisessä roolissa killan kulttuurissa.
 • 58 % toimintaan osallistuneista on kokenut painetta alkoholin käyttöön. Painetta luovat lähinnä tapahtumien luonne ja teekkarikulttuuri.
 • 54 % vastasi, ettei toiminnassa esiinny sopimatonta huumoria (esimerkiksi sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen).

Näin tutkimus tehtiin:

TEKin opiskelijatutkimuksen aineisto kerättiin 17.-30.9.2018. Tutkimukseen vastasi 2 525 TEKin opiskelijajäsentä (pl. fuksit). Vastausprosentti oli 19. Lue lisää: www.tek.fi/opiskelijatutkimus