Hyvä työkaari on ehyt, pitkä ja mielekäs

|
Uutinen
Kuuntele

Teknologiateollisuuden uusi työhyvinvoinnin yhteistyöhanke tähtää asennemuutokseen työpaikalla. Tavoitteena on muun muassa parantaa esimiestyötä ja eri-ikäisten johtamista.

Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen edellinen yhteinen työhyvinvointihanke Hyvä työ – Pidempi työura on saatettu onnellisesti telakalle. Hanke on päättynyt, mutta sen synnyttämät mallit ja työkalut ovat edelleen hyödynnettävissä muun muassa uusissa hankkeissa ja Työturvallisuuskeskuksessa, minne ne on siirretty.

Hankkeesta saadut hyvät kokemukset innostivat osallistujia käynnistämään uuden työhyvinvointiprojektin. Kolmivuotisessa Työkaari kantaa -hankkeessa ovat Teknologiateollisuus ry:n lisäksi mukana Ylemmät toimihenkilöt YTN, Metalliliitto ja Ammattiliitto PRO. Rahoituksesta 80 prosenttia tulee Euroopan sosiaalirahasto ESR:ltä.

Nimensä veroinen

Tammikuussa hankkeen projektipäällikkönä aloittanut Kirsi Mäkelä korostaa hankeen olevan nimensä veroinen. Tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja työuransa eri vaiheessa olevien työuria ja työpaikkoja.

– Kyse ei siis ole mistään senioriohjelmasta. Työkykyyn ja sen ylläpitoon on panostettava työuran kaikissa vaiheissa.

Mäkelän mukaan työhyvinvoinnin kehittämisessä ja työkyvyn ylläpitämisessä avainasemassa ovat oikea asenne ja ennaltaehkäisy. Asennemuutosta kaivataan niin työntekijöiltä kuin työnantajilta.

Hankkeessa on kehitelty yhdeksi työkaluksi työkaarikeskustelua, joka on ajateltu otettavaksi käyttöön osana kehityskeskusteluja.

– Ihmisen työurassa on löydettävissä erilaisia siirtymävaiheita, jotka voivat vaatia erityistä huomiota. Niiden havaitseminen ja oikea reagointi voivat olla työkyvyn ylläpidon kannalta hyvinkin merkittäviä, Mäkelä sanoo.

Huomio johtamiseen

Mäkelän mukaan toinen kehitteillä oleva työkalu liittyy johtamiseen. Hän kutsuu työkalua tässä vaiheessa ”esimiehen työkalupakiksi”.

– Hankkeen yksi painopisteistä on esimiestyö ja sen kehittäminen nimenomaan työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää esimiehille arkista esimiestyötä helpottavia välineitä, eräänlaisia muistilistoja siitä, mitä pitäisi tehdä.

Esimiestyön toinen painopiste on eri-ikäisten johtaminen. Mäkelä puhuu työkaarijohtamisesta; esimerkiksi oman työkyvyn ylläpitämiseen on eri-ikäisiä työntekijöitä kannustettava eri tavalla.

Yrityksiä kaivataan lisää

Mäkelä painottaa, että työhyvinvointiin panostaminen on sekä yrityksen että henkilöstön etu. Hänen mukaansa monet yritykset ovat työhyvinvoinnin kehittämisessä jo pitkällä, mutta aina voi parantaa.

Teknologiateollisuuden yhteishanke tarjoaa alan yrityksille yhden mahdollisuuden panostaa työhyvinvointiin ja työurien eheyteen. Hankkeeseen haetaan edelleen pilottiyrityksiä.

– Mukaan pääsee toki myöhemminkin. Tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan kaikkiaan sata yritystä, Mäkelä kertoo.