Hyvä henkilöstöjohtaminen vauhdittaa pk-yritysten menestystä

|
Uutinen
Kuuntele

Tuoreen tutkimuksen mukaan pk-yritysten henkilöstöjohtamisessa on paljon kehitettävää. Hyvä johtaminen vaikuttaa etenkin henkilöstön työhyvinvointiin ja suoriutumiseen.

Suomalaiset pk-yritykset eivät ole vielä täysin ymmärtäneet hyvän henkilöstöjohtamisen merkitystä yrityksen menestyksessä.

Useissa yrityksissä henkilöstöjohtamisen strategisuus puuttuu kokonaan tai se on vasta kehittymässä. Myös resurssit ovat alimitoitettuja.

– Useissa yrityksissä ei ole yhtäkään henkilöstöjohtamisen ammattilaista, vasta yli sadan henkilön yrityksissä alkaa olla täysipäiväistä henkilöstöjohtamisen ammattilaisia, kiteytti tutkimusjohtaja Mikko Luoma Vaasan yliopistosta.

Tämä selviää tuoreessa Vaasan yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ketterä HRM digiajan pk-yrityksissä:  vauhtia ja voimaa arvonluontiin -tutkimuksesta, jossa selvitettiin henkilöstöjohtamisen tilaa pk-yrityksissä eri puolilla Suomea.

Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa strategiaa, henkilöstökäytäntöjä sekä henkilöstöjohtamisen osaamista ja resursseja. Tutkimukseen osallistui eri toimialoilta yli 100 yritystä, jotka työllistävät vähintään 30 ja enintään 300 työntekijää. Tuloksia esiteltiin Helsingissä maaliskuun lopussa.


Esimiestyö keskeinen kehittämiskohde

Tutkimuksen mukaan yrityksen johdolla ei ole näkemystä siitä, mikä on henkilöstöjohtamisen tavoite. Käytännössä henkilöstöjohtaminen jää usein taloushallinnon ja markkinoinnin jalkoihin, eikä sen merkitystä ymmärretä henkilöstön osaamisen, motivaation ja työkyvyn luojana.

Erityiseksi kehittämiskohteeksi nousi esimiestyön kehittäminen.

– Esimiestyöhön kannattaisi panostaa yrityksissä. Hyvä esimiestyö vaikuttaa positiivisesti henkilöstön suoriutumiseen, hyvinvointiin ja jaksamiseen, korosti tutkijatohtori Jenni Kantola Vaasan yliopistosta.

Monissa pk-yrityksissä keskeisenä ongelmana on, että esimiestyöhön ei ole panostettu riittävästi: esimiehille ei tarjota koulutusta ja perehdytystä. Eikä aina itse esimiestyöhönkään ole riittävästi aikaa.

Tutkijoiden mukaan henkilöstöjohtamisen puutteet heijastuvat nopeasti työntekijöiden työhyvinvointiin.

– Henkilöstöjohtamisen käytäntöjä pysyttäisiin paremmin istuttamaan yritykseen, viemään prosesseja läpi, jos siihen saadaan sitoutunut ja kouluttautunut esimieshenkilöstö, Kantola sanoi.

Kantolan mielestä etenkin esimiesten toimenkuvia ja vastuita pitäisi selkeyttää. Myös esimiestyön johtamista pitäisi kehittää: antaa riittävät valmiudet johtamiseen, viestintään ja palautteen antamiseen.


Lue myös:

 

Kehity ja verkostoidu Esimiesverkostossa

Akavan jäsenliittojen yhteinen Esimiesverkosto herättää ja innostaa esimiehenä työskenteleviä akavalaisia kehittymään ja verkostoitumaan. Erilaisten tapahtumien lisäksi verkosto julkaisee kerran kuussa esimiestyötä käsittelevän artikkelin.