Henkilöstöä kuunneltava yliopistojen yt-neuvotteluissa

|
Uutinen
Kuuntele

Oulun yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa alkavat ensi viikolla henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yt-neuvottelut. Yliopiston perustehtävät on turvattava, korostaa TEKin yliopistosektorista vastaava asiamies Daniel Valtakari.

Yt-neuvottelujen sarja jatkuu myös tänä vuonna yliopistoissa.

Oulun yliopisto aloittaa yt-neuvottelut 10.3. taloudellisten ja tuotannollisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Yliopisto tavoittelee 5,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuoden 2015 loppuun mennessä. Neuvottelujen piiriin kuuluu 1700 henkilöä, ja henkilöstön vähentämistarve on 130 henkilötyövuotta.

Tampereen teknillinen yliopisto puolestaan aloittaa yt-neuvottelut 11.3. arkkitehtuurin, kone- ja tuotantotekniikan sekä teollisuustalouden laitoksilla. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 173 työntekijää. Irtisanomiset, lomautukset ja osa-aikaistamiset koskevat enintään 60 henkilöä.

TEKin yliopistosektorista vastaava asiamies Daniel Valtakari korostaa, että henkilöstö on otettava aidosti mukaan yt-prosessiin. Säästöjä on haettava ensisijaisesti muilla keinoin kuin ydintehtävistä karsimalla.

– Yliopistojen on esitettävä yt-neuvotteluissa konkreettisia suunnitelmia, joista on pystyttävä neuvottelemaan henkilöstön kanssa. Aiemmissa yt-neuvotteluissa tämä on ollut ongelma. Myös yliopistojen ydintehtävien laadusta on huolehdittava, kun kehitetään opetus- ja tutkimustoimintaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Vesa Laineen mukaan yliopistojen taloudenpitoa pitäisi arvioida kokonaisuutena. Esimerkiksi Oulun yliopistossa yt-neuvottelut koskevat niitä tiedekuntia ja yksiköitä, joiden talousarvio on alijäämäinen.

– Nyt vaarana on, että neuvottelut kohdistuvat keinotekoisesti jopa yksittäisiin tiimeihin.

Henkilöstön hyvinvoinnista pidettävä huolta

Yt-aalto on kouraissut tuntuvasti viime vuosina yliopistoja. Viime vuonna yt-neuvotteluja käytiin ainakin Aalto-yliopistossa, TTY:llä, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Åbo Akademin tilanteeseen saatiin kuitenkin uusi käänne tällä viikolla. Yliopisto ilmoitti, että 3,2 miljoonan säästötavoite hoidetaankin eläkejärjestelyillä ja rakenteellisilla toimenpiteillä.

– Jatkuvat yt-neuvottelut vaikuttavat henkilöstön työmotivaatioon ja tuottavuuteen. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista on erityisesti huolehdittava näissä tilanteissa, Laine korostaa.

Lisää aiheesta: