Helsingin yliopiston pääluottamusmiehet: henkilöstövähennysten mittakaava on ylimitoitettu

|
Uutinen
Kuuntele

Helsingin yliopiston pääluottamusmiehet ovat huolissaan niin irtisanottavien tilanteesta kuin jäljelle jäävän henkilöstön jaksamisesta. Suuria muutoksia tehdään vähenevällä väellä perustehtävien ohella.

Valtion rajut leikkaukset ovat pakottaneet Helsingin yliopiston käynnistämään radikaalin muutosohjelman, joka on johtanut osittain hallitsemattomiin toimiin, Helsingin yliopiston pääluottamusmiehet sanovat.

– On huomattava, että yliopisto on vähentänyt yliopistouudistuksen jälkeen jo yli 500 työntekijää muun henkilöstön rekrytointikiellolla ja jättämällä opetus- ja tutkimustehtäviä täyttämättä, pääluottamusmiehet huomauttavat.

Luottamusmiesten mukaan valtiolliseen päätöksentekoon kaivataan yliopistojen toiminnan tuntemusta ja ymmärtämistä.

– Huippututkimusryhmä tarvitsee useita vuosia ennen kuin se saa asemoitua itsensä kansainvälisen tiedemaailman kärkeen. Myös koulutusohjelmien kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Opetus- ja tutkimustoiminta tarvitsee rinnalleen tehokkaat ja ammattimaiset tukitehtävät.

Vähennysten suuruus kohtuuton

Helsingin yliopisto julkisti tänään 27. tammikuuta selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtymässä marraskuun lopussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Neuvottelut päättyivät erimielisinä. Erimielisyys koski sekä säästötarvetta että henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden laajuutta ja ajankohtaa.

Helsingin yliopisto aikoo irtisanoa 570 henkilöä ja muun muassa eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisten vuoksi työt loppuvat 410 työntekijältä. Yhteensä henkilöstöä vähennetään työnantajan arvion mukaan 980:llä. Lisäksi yhtiöihin ollaan alustavien suunnitelmien mukaan siirtämässä noin 400 henkilöä.

– Valtioneuvoston yliopistoon kohdistamat merkittävät leikkaukset vaativat tarkastelemaan yliopiston toimintoja, mutta henkilöstövähennysten mittakaava on ylimitoitettu. Lähes koko säästötarve kohdistetaan etupainotteisesti henkilöstöön, pääluottamusmiehet korostavat kannanotossaan.

Pääluottamusmiesten mielestä kaikkien henkilöstövähennysten tekeminen jo vuonna 2016 on kohtuutonta. Osa valtioneuvoston suunnittelemista rahoitusleikkauksista kohdistuu vasta myöhempiin vuosiin.

– Esitimme neuvotteluissa eri vaihtoehtoja henkilöstöleikkausten lieventämiseksi. Muun muassa eläkkeelle siirtymiset olisi voinut ottaa huomioon koko muutosohjelman ajalta. Myöskään muutosohjelmassa mainittuja lisätuloja ei ole huomioitu täysimääräisesti henkilöstövähennysten lieventämiseksi. Muitakin säästökohteita neuvotteluissa kartoitettiin.

Yliopistojen huolehdittava irtisanottavien työllistymisestä

Luottamusmiehet ovat huolissaan niin irtisanottavien tilanteesta kuin jäljelle jäävän henkilöstön jaksamisesta. Suuria muutoksia tehdään vähenevällä väellä perustehtävien ohella.

– On käsittämätöntä, että valtio ei ole osoittanut minkäänlaista kiinnostusta yliopistosta irtisanottavien tukemiseen. Olemme turhaan odottaneet vastaavien ministerien jalkautumista yliopistolaitoksen historian suurimpien irtisanomisten johdosta, pääluottamusmiehet toteavat.

Luottamusmiesten mielestä yliopisto voisi esimerkiksi tarjota omaa koulutusosaamistaan irtisanottavien tueksi. Yliopiston tarjoama minimitasoisen muutosturva on luottamusmiesten mukaan tässä tilanteessa riittämätön. 

– Yliopistossamme on paljon määräaikaisia työntekijöitä. Henkilöstövähennykset kohdentuvat myös tähän henkilöstöryhmään, joka ei saa mitään tukea työsuhteen päättymistilanteeseen. Neuvotteluissa esitimme työnantajan tarjoaman muutosturvan laajentamista myös määräaikaisiin työntekijöihin.

Edessä raskas vuosi

Luottamusmiesten mielestä työnantajan päätös laittaa kaikki hallinnon tehtävät uudelleenhakuun on valitettava ja korostaa sitä, että työnantaja ei ole sitoutunut työntekijöihinsä. Kohtuutonta on myös määritellä kaikkien hallinnon työntekijöiden palkkaus uudelleen.

– Edessämme on poikkeuksellisen raskas vuosi. Irtisanomiset tullaan tekemään kevään aikana. Lisäksi samanaikaisesti suunniteltavat tutkinto- ja tiedekuntarakenteiden uudistukset, yhtiöittämiset sekä hallinnon organisaationmuutos toteutetaan muun työn ohessa. Myös epätietoisuus yliopistojen välisestä työnjaosta ja mahdollisista oppiaineiden lakkauttamisista kuormittavat henkilöstöä voimakkaasti, luottamusmiehet kuvailevat.

Pääluottamusmiehet vaativat, että Helsingin yliopisto parantaa uudistustensa suunnitelmallisuutta ja sisäistä tiedonkulkua.  Henkilöstölle on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua uudistusten suunnitteluun ja oman työnsä kehittämiseen. Työn kuormittavuuteen on kiinnitettävä huomiota aivan uudella tavalla.

Lue myös uutiset: