Fuksi, tervetuloa tekniikan maailmaan!

|
Uutinen
Kuuntele

TEK onnittelee loistavasta valinnasta! Tekniikan alan opiskelijat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä opintoihinsa, ja vuoden sisällä valmistumisesta lähes kaikki ovat työllistyneet.

Syksyllä 2019 alkaviin teknillistieteellisen alan koulutuksiin hakeneet yliopistoittain. (1)

Ensijaiset hakijat 
(yliopistoihin):

 • 4 872 miehet
 • 2 002 naiset

Paikan vastaanottaneet:

 • 2 434 miehet
 • 997 naiset

(Osalta hakijoista puuttuu tieto sukupuolesta.)

Eniten hakijoita oli kone-, energia- ja sähkötekniikan sekä tietojenkäsittely- ja tietoliikenne ICT:n aloille. Naishakijoiden suosituin kohde oli arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu.

Toivotamme menestystä opintoihisi!

Opintojen ohella kehittyvät myös ammatilliset taidot (2)

Puolet opiskelijoista työskentelee opintojen ohessa, tyypillisesti 6-10 tuntia viikossa.

 • Tsekkaa työsopimuksesi ja varmista sinulle kuuluvat työsuhteen edut lakineuvonnastamme: www.tek.fi/laki

Kesäisin 82 % tekee töitä tai opiskelee.

Keskimääräinen kesätyöpalkka vaihtelee opintopisteiden määrän mukaan noin 2 000 eurosta 2 400 euroon.

Tekniikan alan opiskelu kannattaa (3)

Vastavalmistuneista 

 • 93 % oli tyytyväisiä opintoihinsa
 • 73 % valitsisi täysin saman tutkinnon uudelleen
 • 89 %:n mielestä koulutus vastasi odotuksia

Vastavalmistuneiden palautetta hyödynnetään koulutuksen kehittämiseen: www.tek.fi/vastavalmistuneet

Valmistuessaan 18 % etsi töitä ja vuoden sisällä valmistumisesta lähes kaikki olivat työllistyneet.

 • Valmistumisen jälkeen saat uravalmentajiltamme parhaat vinkit työnhakuun. Katso kaikki TEKin edut vastavalmistuneille: www.tek.fi/valmistuminen

Valmistuneen keskipalkka on 3 300 €/kk.

Kaikki TEKin jäsenedut löydät kootusti osoitteesta: www.tek.fi/jasenedut

Opiskelija-
elämään 
kuuluu 
hauskanpitoa (2)

70 % mielestä kiltayhteisössä on hyvä ilmapiiri.

 • TEKin opiskelijayhdyshenkilöt (tykit) ja kiltayhdyshenkilöt (kyhit) ovat apunasi kampuksilla: www.tek.fi/kampuksilla 

74 % kokee killan tarjoavan riittävästi erilaisia tapahtumia.

 • Verkostoidu ja kehitä ammattiosaamistasi myös TEKin tapahtumissa, kuten huippusuositussa TEK Akatemiassa!

Lähteet:

1) Opetushallinnon 
tilastopalvelu Vipunen
2) Opiskelijatutkimus 2017 
3) TEK Graduate Survey 2018