EU-USA-sopimukselle tukea tähtiliput liehuen

|
Uutinen
Kuuntele

Sopimus edistää kaupankäyntiä ja yrittäjyyttä, mikä puolestaan myötävaikuttaa työllisyyteen ja palkanmaksuvaraan.

Suomen ja Ruotsin työntekijä­järjestöt ovat antaneet kannanotot, joissa ne tukevat EU-USA-kauppasopimusta.

Akava, SAK ja STTK näkevät sopimuksen edesauttavan kaupankäyntiä ja yrittäjyyttä, mikä puolestaan myötävaikuttaa työllisyyteen ja palkanmaksuvaraan.

Suomen keskusjärjestöt näkevät sopimuksessa myös mahdollisuuden edistää työelämän asioita. Siihen voidaan sisällyttää vaatimuksia perusoikeuksien noudattamisesta. Niiden rikkomisesta tulisi seurauksia. Tätä toimintatapaa voitaisiin vaatia EU-USA-sopimuksen myötä entistä vahvemmin ulkopuolisilta mailta. Jokainen työelämän rikkomus esimerkiksi Kiinassa on myös kilpailun vääristymä, joka heikentää suomalaisten työntekijöiden asemaa globaalitaloudessa.

SAK, STTK ja Akava eivät kuitenkaan niele esitettyä investointisuojasopimusta eivätkä hyväksy ympäristönsuojelun standardien polkemista. Julkisrahoitteiset hyvinvointipalvelut on parempi pitää sopimuksen ulkopuolella eikä siihen saa tulla määräyksiä, jotka pakottaisivat yksityistämiseen tai estäisivät yksityistettyjen palvelujen palauttamista julkisiksi.

 

Avainsanat: