Etätyö vaatii uudenlaista johtajuutta

|
Uutinen
Kuuntele

Yli puolet työntekijöistä työskentelee monessa paikassa tai liikkuvasti. Tänä vuonna etätyöpäivän teemana on työn uusi johtajuus.

Etätyön tekeminen kasvattaa suosiotaan. Juuri ilmestyneen Työolobarometrin mukaan vuonna 2013 etätyötä teki viikoittain tai satunnaisesti 28 prosenttia työntekijöistä, mikä on kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuotena.

– Ajasta ja paikasta vapaata työtä tehdään monella tavalla, eikä pelkästään etätyönä kotona, kuten perinteisesti on ajateltu. Tämän vuoksi tilastoluvut vaihtelevat eri tutkimuksissa, huomauttaa erikoistutkija Seppo Tuomivaara Työterveyslaitokselta.

Tuomivaara kertookin, että Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -tutkimuksen mukaan vuonna 2012 Suomessa yli puolet työväestöstä kertoi työskentelevänsä monessa paikassa tai liikkuvasti. Yleisimmin esimerkiksi asiakkaan luona tai matkustaessa työskentelivät ylemmät toimihenkilöt.

Uusia johtamistaitoja tarvitaan

Parhaimmillaan etätyön edut ovat huomattavia. Työruuhkia ei ole, henkilöstökyselyn arvosanat ovat huippuluokkaa ja työntekijät sairastelevat tavallista harvemmin.

Tuomivaara korostaa, että hyvät tulokset vaativat kuitenkin uudenlaista asennetta johtamiseen.

Työ ja Terveys -tutkimuksen mukaan monipaikkaista työtä tekevät työntekijät ja alemmat toimihenkilöt kokivat pääasiassa työpaikalla työskenteleviä kollegoitaan enemmän vuorovaikutusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti.

Sen sijaan ylemmät toimihenkilöt kokivat pääasiassa työpaikalla työskenteleviä kollegoitaan enemmän muun muassa stressiä, keskeytyksiä ja kiirettä työssään.

– Ylempien toimihenkilöiden tulee käyttää työhönsä kuuluvaa vapautta oikein. Oma työ ja muu elämä pitäisi osata rytmittää tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.  Kun johtaa itseään, pitää ottaa huomioon, että varaa kalenteriin palautumista edistäviä jaksoja, Tuomivaara havainnollistaa

Professori Guy Ahonen Työterveyslaitokselta huomauttaa, että tarvittavia taitoja etätyöjohtamiseen ei opeteta missään.

– Vaikka meillä on suuri tietämys aiheesta, haasteena on, että näitä asioita ei viedä johtamiskoulutukseen.

Osallistu kansalliseen etätyöpäivään

Microsoft ja Työterveyslaitos kumppaneineen järjestävät neljättä kertaa Kansallisen etätyöpäivän torstaina 18.9.

Tänä vuonna etätyöpäivän teemana on työn uusi johtajuus. Lähtölaukaus etätyöpäivään otettiin tänään keskiviikkona 10.9. Palvelupäällikkö Tiina Tapanainen vakuutusyhtiö LähiTapiolasta valittiin Vuoden etätyöjohtajaksi.

Tapanaisen mukaan oleellista on, että etätyön tavoitteet ja pelisäännöt ovat selkeät ja niistä keskustellaan säännöllisesti. LähiTapiolassa etätyöntekijät osallistuvat teknologiaa hyödyntäen samoihin kokouksiin ja koulutuksiin kuin toimistolla olevat. Lisäksi työtehtäviin liittyvä ja epävirallinen vuorovaikutus on säännöllistä ja toimivaa.

– Etätyö on selvästi lisännyt työniloa tiimissämme sekä tuonut erinomaisia tuloksia työssä jaksamiseen. Sairauspoissaolot ovat muun muassa vähentyneet huomattavasti.

Viisi vinkkiä etätyöjohtajille

1. Laadi selkeät pelisäännöt
Määrittele, kuka, missä ja milloin etätyötä voi tehdä.


2. Rakenna luottamusta
Rakenne esimiehen ja työntekijän välistä luottamusta keskustelemalla säännöllisesti, mikä etätyössä toimii ja mikä ei.

3. Huolehdi vuorovaikutuksesta
Huolehdi, että esimiehen ja alaisten sekä työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito toimii ja siihen on tarvittavat välineet. Myös epävirallisesta kanssakäymisestä on huolehdittava.

4. Suunnittele työn tavoitteet
Suunnittele työn tavoitteet, seuranta ja aikataulu yhdessä työntekijän kanssa.

5. Tue työssä jaksamista ja työnohjausta
Kokemus luottamuksesta, mahdollisuus vaikuttaa omaan ajankäyttöön ja muiden elämänalueiden lomittuminen työpäivään lisäävät motivaatiota ja hyvää oloa.

 

Avainsanat: