Empatia työelämässä on toisen ymmärtämistä

|
Uutinen
Kuuntele

Empatia on kaikkea muuta kuin pehmeää hömpötystä. Päinvastoin, se on yksi työelämän keskeisistä taidoista, jota tarvitaan jokaisessa projektissa ja työyhteisössä.

Mitä empatia työelämässä sitten tarkoittaa? ”Kysymys ei ole tunteesta tai luonteenpiirteestä, vaan empatia on yhdistelmä monista taidoista, jotka auttavat meitä ymmärtämään toisiamme”, kirjoittavat aivotutkijat Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi teoksessaan Aivot työssä. Empatian avulla on mahdollista ennakoida toisen toimintaa ja tehdä oletuksia siitä, miten toinen tulee kuhunkin asiaan reagoimaan. Tämä vaatii toisen tunteiden ymmärtämistä sekä kykyä havaita erilaisuutta ja samanlaisuutta. Empatiasta voidaan siis puhua kaiken vuorovaikutuksen lähteenä.

Omaa empatian tajuaan voi tietoisesti treenata. Tutkimusten mukaan kaunokirjallisuuden lukeminen ja kuvataiteisiin upottautuminen kehittävät empatiaa. Myös ryhmässä toimiminen ja hyvin konkreettinen asia, toisen kanssa samassa rytmissä liikkuminen, lisäävät empatian tajua. Jos mahdollista, työelämässä kannattaa viettää aikaa mahdollisimman erilaisten ihmisten kanssa. Tämäkin tutkitusti kehittää omaa empatiakykyä. 

Toisen kanssa samassa rytmissä liikkuminen lisää empatian tajua.

Epatia on erityisen tärkeää nykyaikana, kun viestimme keskenämme paljon sähköisesti. Netti lisää tutkitusti väärinymmärrystä ja vähentää empatiaa. Ajattelu me ja te -leirien kautta ei tue toisen ymmärryksen löytämistä. Verkon sijasta kannattaisi suosia kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. Toisen eleiden ja ilmeiden kautta voi suuremmalla todennäköisyydellä ymmärtää toisen tunteita ja mielentiloja oikein. 

Työelämässä ei tarvitse aina olla samaa mieltä toisen kanssa. Toimeen on kuitenkin tultava ja kyettävä edistämään erilaisia tehtäviä yhdessä. Tässä tavoitteessa toisen ihmisen ymmärtäminen on mitä tarpeellisin taito.

Tiesitkö?

  • 23  % TEKin jäsenistä uskoo vuorovaikutuksen parantamisen omassa organisaatiossaan lisäävän työhyvinvointia (TEKin työmarkkinatutkimus 2017)
  • 15  % tekkiläisistä uskoo viestinnän tehostamisen lisäävän työhyvinvointia (TEKin työmarkkinatutkimus 2017)
  • 25  % suomalaisista työntekijöistä kokee työstressiä (Työterveyslaitos)
  • 43 % suomalaisista vanhemmista opettaa lapselleen säännöllisesti, kuinka käyttäytyä sosiaalisessa mediassa ja internetissä (YouGovin tutkimus 2019)

Lue lisää aiheesta Työhyvinvointi