ELY-keskusten henkilöstöjärjestöt eivät hyväksy irtisanomisia

|
Uutinen
Kuuntele

ELY-keskusten irtisanomiset olisi voitu välttää henkilöstöjärjestöjen säästöehdotuksilla.

ELY-keskusten henkilöstöjärjestöt JUKO, Pardia ja JHL ovat pettyneitä, että irtisanottavien kokonaismäärä on ELY-keskuksissa korkea, vaikka yt-neuvotteluissa löydettiin säästöjä ja tukipaketteja on käytetty runsaasti.

Järjestöt laativat yhdessä yt-neuvottelujen aikana säästöehdotuksen, jonka lähtökohtana on irtisanomisten välttäminen. Järjestöjen mielestä esitetty tuotannollinen ja taloudellinen tila saavutettaisiin lomautuksilla, toimintamenosäästöillä ja eläköitymisillä.

Työnantaja ei suostunut esitykseen, vaan irtisanoo 89 henkilöä.

– Järjestöjen ehdotus perustui tarkkoihin laskelmiin, joten on ihmeellistä, että työnantaja ei huomioinut tätä prosessin aikana, sanoo TEKin valtiosektorista vastaava asiamies Pia Hiltunen.

Vähennykset ylimitoitettuja

Irtisanomisten taustalla on lähes kahdeksan kuukautta kestänyt neuvotteluprosessi, johon liittyvät mittavat ohjaavien ministeriöiden (TEM, MMM, LVM ja YM) sekä Liikenneviraston johdolla toteutetut organisaatiomuutokset.

– Organisaatiomuutokset on toteutettu kiireellä eikä henkilöstöä ole kuunneltu kunnolla. Pääluottamusmiehet ovat koko prosessin ajan joutuneet huomauttamaan työnantajaa yt-lain toteutumattomuudesta, järjestöt huomauttavat tiedotteessaan.

Järjestöjen mielestä nyt toimintamäärärahalla palkattujen irtisanomiset ovat sopeuttamiseen nähden ylimitoitettuja.

Tammikuussa TEM ilmoitti irtisanomistarpeeksi160 henkilöä. Kevään aikana on yli 130 henkilöä irtisanoutunut tai siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen tukitoimien avulla. Eläkepoistuma ja korvaavat rekrytoinnit huomioon ottaen vähenevät ELY-keskusten henkilöstöresurssit kehyskaudella 2015–2018 yhteensä 726 henkilötyövuotta.

Alkuperäisessä TEM:n neuvotteluesityksessä sopeutustarve oli 600 henkilötyövuotta.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehdittava

Järjestöt korostavat, että lomautusvaihtoehdolla olisi saatu aikaa organisaatiomuutosten hallittuun toteuttamiseen ja varmistettu ELY-keskusten keskeisten palveluiden tuottaminen.

– Työnantajan on huolehdittava jatkossa jäljellejäävän henkilöstön jaksamisesta, työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä uudistuneessa organsiaatiossa. Työt eivät ole vähentyneet, vaikka henkilöstöä nyt vähennetään, Hiltunen korostaa.

Järjestöt tukevat irtisanottavia ja töihin jääviä luottamusmiesverkostojensa kautta.

Lue myös uutiset:

Avainsanat: