Ei pakolla vaan hoksauttamalla

|
Uutinen
Kuuntele

Tulevaisuuden taloissa tavoitteena on lähes nollaenergiataso.

Vuoden 2014 rakennusalan diplomi-insinööri Pekka Seppälä on paneutunut työssään rakentamisen suurimpiin nykyhaasteisiin: kosteudenhallintaan, energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen.

Seppälä on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien laatupäällikkönä Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa, jonka pitkäjänteinen työ rakentamisen laatuongelmien ratkaisemiseksi on tunnustettu valtakunnallisestikin.

Ammattilaisia on koulutettu Oulussa määräystasoa paremman laatutason riskittömään suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Haasteena on ollut energiatehokkuuden nopea kehitys. Onnistuminen edellyttää vahvaa osaamista rakennusprosessin koko laatuketjussa.

Laatutyön toinen tukijalka on rakennuttajille kohdennettu ennakoiva laadunohjaus ennen suunnitteluvaihetta ja rakennuslupaa. Tavoitteena on laatutietoinen tilaaja, vaativa asiakas.

Tämä ennakoiva laatutyö tunnetaan Oulun mallina, jonka mottona on: Ei pakolla vaan ”hoksauttamalla”.

Seppälän vastuulla ovat olleet useat Oulun rakennusvalvonnan laadun kehittämishankkeet, joita on sovellettu ennakko-ohjauksessa, ammattilaiskoulutuksissa ja rakennusvalvonnan perusprosesseissa.

– Tulevaisuuden taloissa tavoitteena on lähes nollaenergiataso. Talotekniikan säädön ja automaation merkitys kasvaa, kun energiaa otetaan useista lähteistä, Seppälä kertoo.
 

Ehjän kuivaketjun merkitys korostuu

Seppälän mielestä rakennuskannan kosteus- ja homeongelmat on saatava hallintaan. Hän muistuttaa, että eduskunta on velvoittanut hallituksen ryhtymään toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on ehdotettu rakentamiseen ja korjaamiseen ennakoivaa ohjausta ja neuvontaa.

Rakentajille Seppälällä on selkeä neuvo:

– Pitää saada aikaan katkeamaton kuivaketju samaan tapaan kuin elintarvikkeilta vaaditan ehjää kylmäketjua. Rakentamisen kuivaketju takaisi sen, että tuoteosat pysyvät kuivina koko logistisen ketjun läpi.

– Kuivaketju on välttämätön varsinkin erittäin energiatehokkaassa rakentamisessa, jossa kosteus ei poistu rakenteista kovin helposti.
 

Asiantuntijuutta ja ammattiylpeyttä

Seppälä katsoo, että asiantuntijuutta tulisi hyödyntää nykyistä paremmin:

– Rakentamisessa tulee vaatia yhä enemmän myös osaamista ja ammattiylpeyttä. Ammattilaisia tulee arvostaa ja antaa heille aikaa tehdä työ kerralla hyvin. Elinkaaren aikaiseen huoltoon ja ylläpitoon tulee saada entistä ammattimaisempi ote.

Seppälän asiantuntemusta on hyödynnetty laajasti ministeriöiden työryhmissä. Hän oli mukana muun muassa ministeri Jan Vapaavuoren Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika ERA17 -toimintaohjelman määrittelyssä.  

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valitsee Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Valinnan kriteereinä ovat laadukas insinööriosaaminen, suunnittelun merkityksen edistäminen, henkilön esimerkillisyys, helppo samaistuttavuus sekä ammattikunnan arvostuksen edistäminen.