Edunvalvonta on palvelu jäsenille

|
Uutinen
Kuuntele

TEK valvoo jäsentensä etuja päätöksenteossa työpaikoilla, työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Työpaikoilla henkilöstöryhmäsi valitsemat luottamusmiehet edustavat tekkiläisiä ja muita akavalaisia työsuhdeasioissa sekä auttavat työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnassa.

Työsuojeluvaltuutetut hoitavat työpaikan työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi työpaikoilla toimii akavalaisten muodostamia työpaikkayhdistyksiä, jotka tukevat jäseniä paikallisessa edunvalvonnassa.

Tämän vuoden aikana pyrimme lisäämään luottamusmiesverkoston kattavuutta ja koulutamme luottamusmiehiä sekä muita työpaikkojen henkilöstöedustajia.

Suomalainen työelämä perustuu vahvasti sopimiseen. Työsuhteesi ehdoista neuvotellaan palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen kesken. TEK neuvottelee osana akavalaisia neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa.

Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan tutkitulla tiedolla

Tavoitteenamme on hyvä ja kannustava työelämä sekä kestävät työurat. Vahvistamme korkeakoulutettujen asemaa työmarkkinoilla ja vaikuttamme työelämän pelisääntöihin. Vaikutamme monin tavoin – muun muassa tuottamalla tutkittua tietoa – innovaatioympäristön kehittämiseen sekä työvoima- ja koulutuspolitiikkaan. Otamme kantaa vero- ja sosiaaliasioihin keskusjärjestö Akavan kautta.

 

Erityisesti näitä asioita ajamme vuonna 2017:

  • yrittäjille ja itsensätyöllistäjille luotava turvaverkko
  • digitalisaatio, robotisaatio ja uusi teknologia paremmin hyötykäyttöön
  • tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostettava
  • oman osaamisen kehittäminen tehtävä kannustavaksi
  • työelämää kehitettävä reiluksi ja kannustavaksi
  • työaikalaki uudistettava
  • etätyö otettava huomioon työnteon muotona
  • Suomeen kehitettävä uusi, kestävä palkkamalli
  • jäsenten ostovoima turvattava työ- ja virkaehtosopimusten uudistuksella

 

Avainsanat: