Diplomi-insinöörinä investointipankissa

|
Uutinen
Kuuntele

Euroopan investointipankki on maailman suurimpia ilmastorahoittajia. DI Jonas Wolff arvioi hankkeiden rahoituskelpoisuutta Luxemburgissa.

EIB:n eli Euroopan investointipankin pääkonttorissa Luxemburgissa on noin 3 500 työntekijää eri EU-maista. Yksi heistä on uusiutuvaan energiaan erikoistunut Senior Engineer Jonas Wolff, joka on työskennellyt pankin energiaosastolla kymmenen vuotta.

Wolffin kiinnostus pankkia kohtaan nousi kymmenen vuotta sitten konferenssissa, jossa hän kuunteli EIB:n esitystä TKI-työn kaupallistamisesta.

– Selvitin, mitä esitelmöitsijä teki työkseen ja sattumalta huomasin työpaikkailmoituksen, joka oli kirjoitettu aivan kuin EIB hakisi minua.

Wolff oli tehnyt diplomityönsä Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan koulutusohjelmasta tuulivoimasta ja biodieselistä, ja ura oli edennyt uuden energiateknologian ja liiketoiminnan kehittämisen parissa VTT:llä, ABB:llä ja Tekesissä. 

Luxemburgin ensimmäinen suunnistusseura

Luxemburgin suuriruhtinaskunnassa on 630 000 asukasta ja kolme virallista kieltä: ranska, saksa ja paikallinen lëtzebuergesch eli luxemburgin kieli. Päivittäin kuulee myös portugalia, koska portugalilaiset ovat suurin maahanmuuttajaryhmä. Kuva: Getty Images

Työ Luxemburgissa alkoi maaliskuussa 2011.

– Perhe ja huonekalut tulivat Suomesta pari kuukautta myöhemmin, kun kouluvuosi oli päättynyt. Meillä on talo metsän reunalla naapurikunnassa. Vapaa-aikana liikumme lähimaastossa ja teemme retkiä suuriruhtinaskunnassa ja naapurimaissa.

Wolff on perustanut Luxemburgin ensimmäisen suunnistusseuran ja toimii sen puheenjohtajana.

– Kun suunnistus on täällä uusi laji, on tiettyjä käynnistymisvaikeuksia. Tässä maassahan ei ole jokamiehen oikeutta. Ympäristöviranomaisille on vähän vaikea selittää, mikä laji on.

Kun suunnistus on täällä uusi laji, on tiettyjä käynnistymisvaikeuksia.

Jotain tuttua on laskiaisen jälkeisen viikonlopun Buergbrennen-perinteessä.

– Joka kylässä kerätään joulukuuset, oksat ja vanhat rojut isoksi kevätkokoksi. Kun se sytytetään alkuillasta, yleisö kerääntyy ympärille nauttimaan paikallisia kuohuviinejä, oluita ja makkaroita.

EIB lainaa rahaa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja lainaa sitä edelleen Euroopan unionin tavoitteita tukeviin investointeihin.

Wolffin vastuualueeseen kuuluu esimerkiksi geotermistä voimaa Islannissa, tuulivoimaa Mongoliassa ja vesivoimaa Afrikassa.

– EIB:n lainoista 90 prosenttia suuntautuu EU:n alueelle, mutta EU:n ulkopuolinen työ työllistää suhteellisesti enemmän.

Hauskinta Wolffista on yhteistyö lainaa hakevien asiakkaiden kanssa. Lainapäätöksen valmisteluvaiheessa vieraillaan kohteessa.

– Keskustelemme hankkeen yksityiskohdista ja ympäristöasioista asiakkaan, ja tarpeen mukaan viranomaisten ja toimittajien kanssa. Rakennusvaiheessa saatamme käydä katsomassa, miten työt etenevät ja miltä jälki näyttää.

Silti aina ei suju kuin Strömsössä.

– Moni asia voi mennä pieleen, mikä voi selvitä vasta vuosia laitoksen käynnistymisen jälkeen. Voi ilmetä teknisiä vikoja, iso infrastruktuuri onkin rakennettu eri tavalla kuin oli määritelty, tai laitosta ei juurikaan ole käytetty rakentamisen jälkeen, koska markkinatilanne on muuttunut eikä tuotteille ole kysyntää. Nämä ovat yleisimpiä syitä, miksi lainoihin halutaan lykkäystä tai ei niitä haluta maksaa takaisin. Silloin työ vasta alkaakin, täytyy tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Suomalainen työkulttuuri pärjää vertailussa

Wolff kiittelee EIB:n monipuolisia uramahdollisuuksia.

– Onhan palkitsevaa työskennellä näin laajasti. Näen melkein kaikkia tuotantoteknologioita ja jakelutapoja EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Etenkin energiaosaston toimintakenttä on laaja, ja voi siirtyä joustavasti vaikka uusiutuvasta energiasta sähköön. Etätyömahdollisuus oli jo ennen koronaa.

Täällä ohjeita ja proseduuria tulee lisää, mutta vanhoja ei välttämättä pureta.

– Suomalainen työkulttuuri on silti huomattavasti joustavampi, yksittäisellä työntekijällä ja virkamiehellä erityisesti on tietty toimintavaltuutus ja vapaus. Toinen syy liittyy ketteryyteen: kuinka nopeasti toimintatapoja voi muuttaa muuttamatta organisaatiota. Suomessa kuka tahansa voi milloin tahansa ehdottaa, että jonkin asian voi tehdä paremmin tai nopeammin.

– Täällä ohjeita ja proseduuria tulee lisää, mutta vanhoja ei välttämättä pureta. Hyvä puoli on, että työnjako ja roolitus ovat aika selvät. Tiedetään, mitä henkilöltä ja osastolta odotetaan.

Vuosilomaa Wolff saa seitsemän viikkoa.

– Kaksi päivää kuukautta kohden, ikälisät ja lisäviikon, koska kotimaa eli teoreettinen lomanviettopaikka ”on niin kaukana”.

– Ilmasto- ja ympäristöasiat tulevat olemaan yhä tärkeämpiä EIB:n toiminnassa, Jonas Wolff kertoo.

Kiinnostaako työ EIB:ssä?

Jonas Wolff kannustaa hakemaan töihin Euroopan investointipankkiin.

– EIB on vakaa, vakavarainen ja kansainvälinen työnantaja. Jos on vakituinen työsopimus, voi olettaa, että tekemistä löytyy, vaikka toimintakenttä muuttuukin. Käytäntö on tosin muuttumassa niin, että aluksi tarjotaan määräaikainen sopimus.

Työpaikat julkaistaan EIB:n verkkosivuilla. Hakemukset kirjoitetaan työkielillä englanniksi tai ranskaksi.

– Lyhyelle listalle selvinneet tekevät verkossa kolmiosaisen ällitestin: looginen päättely, talous ja matematiikka, sekä kielenkäyttö ja ymmärtäminen. Testissä on minimivaatimuksia.

Seuraava vaihe sisältää videohaastatteluja ja harjoitustehtäviä.

– Jos on onnekas tai pätevä, saa henkilöstöosastolta henkilökohtaisen tarjouksen. Sitä ennen rekrytoija on yrittänyt udella, paljonko olet aiemmin tienannut, mihin tehtävään olet hakemassa, mitä muut sillä osastolla saavat, ja millainen kokemuksesi on verrattuna muihin.

Ehdollinen tarjous edellyttää hyväksyttyjä terveystarkastusta ja henkilöturvallisuus-selvitystä.

– Etenkin insinöörikollegoillani on hyvin monipuolista taustaa. Kun pankin päätehtävä on investointiprojektien rahoittaminen, on eduksi, jos on ollut suunnittelemassa tai toteuttamassa isoja investointeja suunnittelijana, rakentajana tai konsulttina.

Rekrymahdollisuuksiaan voi parantaa perehtymällä ympäristö- ja ilmastoasioihin.

– Alalla kuin alalla täytyy ymmärtää, mitkä ovat toiminnan ilmastolliset positiiviset ja negatiiviset vaikutukset, miten tätä arvioidaan ja todennetaan, miten tilannetta voi parantaa ja riskejä välttää.

Harkitsetko ulkomaille töihin lähtöä?

TEKin jäsenillä on käytössään monipuolisia työkaluja ulkomaan työnhakuun. Mielitkö maailmalle? -verkko-opas antaa vinkkejä siihen, mistä löydät parhaiten tietoa niin ulkomailla työskentelyyn kuin työnhakuun liittyen. Oppaasta on hyötyä myös ulkomaille lähetetyille työntekijöille. Tutustu palveluihin: www.tek.fi/ulkomaan-työnhaku