Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 86 euroa

|
Uutinen
Kuuntele

Palkkakehitys jatkui edelleen hyvin maltillisena.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2019 lokakuussa 4 986 euroa ja keskipalkka 5 419 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka nousi 86 euroa eli 1,8 prosenttia edellisvuodesta.

Tavallisin syy tekniikan alan korkeakoulutetun palkankorotukselle on yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 57 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen oli saanut 31 prosenttia. Tiedot perustuvat Tekniikan akateemiset TEKin jäsenille tehtyyn työmarkkinatutkimukseen.

- Työmarkkinatutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että työehtosopimuksilla sovittu yleiskorotus on valtaosalle diplomi-insinööreistä suurin yksittäinen palkan kehitystä turvaava tekijä, Tekniikan akateemiset TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki sanoo.

Hankamäen mukaan yritykset näyttävät käyttävän säästeliäästi mahdollisuutta korottaa palkkoja yli sopimuskorotusten tason.

- Teollisuuden hyvä vire olisi antanut odottaa parempaa palkkakehitystä – nyt näyttää siltä, että sopimuskorotukset ylittävää palkkaliukumaa ei juurikaan ole.

Tekniikan akateemiset TEK on seurannut palkkojen kehitystä säännöllisesti vuosia. Suuria muutoksia ei ole näkynyt.

- Palkkojen nousu on ollut maltillista jo useamman vuoden, palkkatutkija Tuunia Keränen sanoo.

Noin kuusi kymmenestä kokopäivätyössä olleesta vastaajasta kertoi olleensa tulospalkkauksen piirissä. Eniten tulospalkkausta käytettiin teollisuudessa, jossa kolme neljästä vastaajasta oli tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkion keskimääräinen suuruus oli 7 prosenttia vuosiansioista.

Työmarkkinatutkimuksen tiedot kerättiin lokakuussa 2019. Kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet, ja vastauksia kertyi kaikkiaan noin 9 800. Vastaajien yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto. Suurin osa vastanneista työskenteli asiantuntijatehtävissä yksityisellä sektorilla.