Diplomi-insinöörejä työelämässä puolet enemmän kuin vuonna 2002

|
Blogimerkintä

Talous on lähdössä kasvuun. Rekrytointiongelmien määrä on kasvanut. Tekniikan yliopistokoulutuksen määrän lisääminen ei kuitenkaan ole ratkaisu – ainakaan ilman muita toimenpiteitä.

Työikäisiä (18-64-vuotiaita) diplomi-insinöörejä oli vuonna 2002 yhteensä vähän yli 37 000 ja vuonna 2015 meitä oli jo yli 55 000. Diplomi-insinöörien määrä työmarkkinoilla on kasvanut puolella viimeisten viidentoista vuoden aikana. Työikäisten insinöörien määrä on samaan aikaan kasvanut vielä reippaammin. Työikäisten insinööritutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä on kasvanut samaan aikaan 2,5 %:sta neljään prosenttiin.

PITKÄN MATEMATIIKAN KIRJOITTAJIA EI OLE TARPEEKSI 

Pitkän matematiikan kirjoittajien määrä on viime vuosina ollut laskussa ja oli viime vuonna alle 11 000. Vähintään arvosanan cum laude kirjoitti noin 8 200 ylioppilasta. Viime vuonna teknillisissä yliopistoissa aloitti opintonsa yli 2 500 fuksia ja insinööriopinnotkin liki 9000 opiskelijaa. Kaikki tekniikan korkeakoulupaikat täyttyisivät helposti pitkän matematiikan kirjoittajilla ja vielä jäisi tyhjiäkin tuoleja. Muutkin alat, kuten lääketiede, oikeustiede, luonnontieteet ja kauppatieteet, houkuttelevat pitkän matematiikan kirjoittajia. Ammatillista väylää tulevien opiskelijoiden määrä ei voi myöskään kasvaa rajattomasti.

Työikäisiä diplomi-insinöörejä oli vuonna 2002 yhteensä vähän yli 37 000. Vuonna 2015 meitä oli jo yli 55 000.

Nyt kun kasvu näyttää käynnistyvän, on huolehdittava tekniikan korkeakoulutuksen laadusta. Yritysten kilpailuetu ja kasvu syntyvät uudesta osaamisesta ja osaajien laadusta. Määrää ei voida lisätä, mikäli matemaattis-luonnontieteellisestä osaamista ei huolehdita jo varhemmin, peruskouluissa ja lukioissa.

Myös ulkomaisten opiskelijoiden määrää voidaan lisätä mutta tämä edellyttää suomen kielen opetuksen lisäämistä sekä opiskelijoiden verkottamista yritysten kanssa harjoittelun ja opinnäytetöiden avulla.

Talouden käänteet ja suhdanteet vaikuttavat voimakkaasti insinöörikunnan työllisyyteen. Tämän vuoden helmikuun lopussa työttömiä diplomi-insinöörejä oli liki 2 700 ja insinöörejä (ml. AMK ja rakennusarkkitehdit) 6 600. Työttömiä tekniikan korkeakoulutettuja oli siis yhteensä 9 300. Tämä ryhmä voisi nopeimmin olla rekrytoitavissa mm. muuntokoulutuksen ja osaamisen kehittämisen ohjelmien avulla. 

Lähde: Akava (Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston pohjalta).

Avainsanat: