D-viisumilainsäädäntö polkaisee käyntiin maahantulojärjestelmän uudistuksen

|
Blogimerkintä

Suomen mahdollisuus menestyä perustuu korkeaan osaamiseen ja siihen, että täällä toimivilla yrityksillä on kyky rekrytoida osaavaa työvoimaa.

Menetetyn vuosikymmenen, koronalaman ja väestön vanhenemisen tuoma hinta on julkiselle sektorille kova.

Huippuosaajien houkuttelu kasvattaa Suomen taloutta ja parantaa Suomen kykyä vastata meitä kohtaaviin haasteihin. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvaa. 67% suomalaisista yrityksistä ilmoitti vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa vuonna 2019.

Erityistä huomiota pitää kiinnittää ulkosuomalaisiin ja paluumuuttajiin, täällä jo olevien kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden pääsemiseen suomalaisille työmarkkinoille ja Suomen talouden kannalta tärkeiden alojen osaajiin.

Maahantulojärjestelmä pitää uudistaa. Valtioneuvoston teettämässä vertailussa todettiin, että muissa Pohjoismaissa ja Hollannissa on käytössä monia tapoja maahantulon helpottamiseksi ja kansainvälisen työvoiman rekrytoimiseksi. Näissä maissa kaupungit tai maakunnat markkinoivat itseään kansainvälisesti, tarjoten tietoa alueen työmarkkinoista, julkisista palveluista ja seudun muista houkuttelutekijöistä. Digitalisaatiota hyödynnetään sekä maahantulon nopeuttamiseen ja helpottamiseen, että parhaimpien kohderyhmien löytämiseen.

Suomen maahantuloprosessi pitää digitalisoida siten, että oleskeluluvan ja viisumin saa nopeasti ja prosessi on helppo niin työntekijälle kuin rekrytoivalle yrityksellekin. D-viisumilainsäädäntö on hyvä hetki käynnistää tämä muutos.

Lakiehdotuksen mukaan D-viisumi on asiakirja, jonka Suomi myöntää maahan tulevalle erityisasiantuntijalle tai startup-yrittäjälle samalla, kun oleskelulupa myönnetään. Tämä nopeuttaa maahantuloa muutamalla viikolla, kun hakija ei joudu odottamaan oleskelulupakortin postittamista.

D-viisumi tulee ulottaa myös opiskelijoihin. Aikataulu opiskelijan hyväksymisestä lukukauden alkamiseen on tiukka ja jokainen ylimääräinen viikko lupaprosessiin lisää todennäköisyyttä, että opiskelija ei voi ottaa korkeakoulupaikkaa vastaan. Tämä on nykytilanteessa valitettavasti arkipäivää suomalaisissa korkeakouluissa.

Suomi on monin tavoin hyvä maa asua, työskennellä ja kasvattaa lapsia. Meidän kannattaa hyödyntää omat vahvuutemme, kun houkuttelemme maahan ulkomaalaisia osaajia.

Avainsanat: