Piirroskuvassa henkilö istuu kahden pädin välissä, edessään kooltaan paljon pienempi henkilö, joka antaa ohjeita.
Matti Vähä-Heikkilä loi blogin kuvituskuvan Dall-E 3 -tekoälyn avulla, kehoitteella: Draw a picture for a blog which is about writing blog post with chat gpt.

Blogi blogin kirjoittamisesta ChatGPT:llä

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Tervetuloa lukemaan uusinta blogitekstiäni! Tällä kertaa haluan jakaa kanssasi hieman taustaa siitä, miten kirjoitan blogitekstin blogitekstin kirjoittamisesta ChatGPT-tekoälyn avulla.

Miten kaikki alkoi

1. Aloitin blogin suunnittelun: Palaverin aikana päätin kirjoittaa blogitekstin aiheesta, miten kirjoitan blogitekstin ChatGPT:llä.

2. Pyysin apua ChatGPT:ltä: Kirjoitin viestin, jossa pyysin ChatGPT:tä luomaan luonnoksen blogitekstistäni kehotteella: "Olen kirjoittamassa blogitekstin siitä, miten kirjoitan blogitekstin ChatGPT:llä. Voisitko siis ystävällisesti kirjoittaa minulle tästä blogin ja näyttää tekoälyn mahdin!"

3. Pyysin vielä kuvailemaan vaiheet: Kirjoitin ensimmäiseen versioon siis vastaukseksi, että lisää blogiin selkeät vaiheet siitä, mitä tein ja mitä pyysin tekoälyä tekemään.

Aloitin kirjoittamalla tätä blogitekstiäni avaamalla ChatGPT:n ja tervehtimällä ChatGPT:tä. Se ei ehkä ole fyysinen olento, mutta sen älykkyys ja kyky tuottaa kielioppisesti oikeaa ja mielenkiintoista tekstiä ovat huomattavia. ChatGPT:llä on kyky ymmärtää monenlaisia kysymyksiä ja antaa niihin perusteltuja vastauksia. Se on kuin kirjoitusapulainen, joka on aina valmiina auttamaan luovassa prosessissa.

Syvemmälle teknologiaan

ChatGPT perustuu syväoppimiseen eli koneoppimisen haaraan, joka käyttää neuroverkkoja ja suuria määriä dataa oppiakseen kielen sääntöjä ja rakenteita. Sen kyky ymmärtää kontekstia ja tuottaa luonnollista kieltä tekee siitä erinomaisen työkalun kirjoittajille, kuten minulle.

Mahdollisuudet ovat rajattomat

Kun puhutaan tekoälyn voimasta, ChatGPT tarjoaa meille mahdollisuuden tutkia uusia aiheita, ilmaista mielipiteitä ja jakaa tietoa tavalla, joka oli ennen mahdotonta. Sen avulla voimme luoda monipuolisia ja informatiivisia tekstejä nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Tämän blogin tuottamiseen meni viisi minuuttia. Nykypäivän asiantuntemus on sitä, että ihminen arvioi tuotetun lopputuloksen kriittisesti ja lisää siihen mahdollisesti oman kädenjälkensä.

Tässä meta-blogitekstissä vain kursiivilla kirjoitetut ovat ihmisen käsialaa. Kaikki muu on koneen suoraan tuottamaa ja yhdistelemää vain näillä parilla yllä kuvatulla kehotuksella.

Toimituksen huomio: On syytä pohtia, miten jatkossa tuodaan esiin se, mikä on ihmisen kirjoittamaa ja mikä koneen tuottamaa.

Avainsanat: