Autetaan maailmanlopun ennustajat takaisin jaloilleen

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Tekniikan osaajien tulee olla tulevaisuudessakin suunnannäyttäjiä yhteiskunnan uudistamisessa.

Vaikka kalenteri osoittaa, että elämme vuotta 2016, lähipäivinä minusta on tuntunut, että yhteiskuntamme käsitys elinikäisestä oppimisesta, työelämästä ja yhteisestä tietopääomasta on jämähtänyt jonnekin 2000-luvun toiselle puolelle.

Valtakunnan politiikan tapahtumat tuntuvat olevan toisinaan kuin erillisestä rinnakkaistodellisuudesta. Maailmasta, jossa työaikojen määrällinen pidentäminen lisää automaattisesti tehokkuutta ja jossa on olemassa vain opiskelua tai työntekoa, ei mitään sen välimaastosta.

Kun maamme taktiikka on viime vuosina tuntunut olevan se, että leikitään kuollutta ja toivotaan pahan maailman vielä joskus jättävän meidät rauhaan, meidän teekkareiden ja diplomi-insinöörien tulee olla se taho, joka ymmärtää, että kurssit eivät käänny nousuun nurkkiin piiloutumalla.

PUOLUSTETAAN ROHKEASTI UUSIA OPPIMISTYYLEJÄ

Meidän tekniikan akateemisten tulee jatkossakin olla rohkeasti uusien oppimistyylien puolestapuhuja ja uusien työsuhdemuotojen mahdollistaja.

Se, että jatkamme opiskelijoiden valmentamista viime vuosikymmenen opeilla, on tuhon tie. Opetuksen pitää jatkossa pohjautua yhä enemmän saatavilla olevan tiedon vertailukelpoisuuden ja luotettavuuden arviointiin pelkän ulkoa opettelun sijaan.

Tämän ohella projektilähtöisyys ja monimuotoiset työsuhteet, läpileikkaava kommunikointi sekä kyky oppia jatkuvasti uutta tulevat olemaan leimallisia piirteitä tulevaisuuden työelämälle.

Meidän teekkareiden ja diplomi-insinöörien tulee olla se taho, joka ymmärtää, että kurssit eivät käänny nousuun nurkkiin piiloutumalla.

PUTKITUTKINNOILLA EI SYNNY SLUSHEJA JA DEMOLOITA

Vallitsevan käsityksen mukaan opiskelua ajatellaan vain pakollisena, mahdollisimman nopeasti suoritettavana ajanjaksona ennen työelämään siirtymistä. Uusia Slusheja, Demoloita ja Entrepreneurship Societyja ei keksitä tällä reseptillä.

Me tarvitsemme jatkossakin opiskelijoita, jotka toteuttavat unelmiaan ja ideoitaan kelloa tai numeraalista valmistumisaikaansa katsomatta. Nämä tahot ovat nimittäin juuri niitä, jotka luovat ainutlaatuisia ekosysteemejä esimerkiksi uudenlaiselle yrittäjyydelle ja työnteolle.

OLLAAN SELVÄSTI ETURINTAMASSA

Vallitseva ilmapiiri kaipaa rohkeita ja tulevaisuudenuskoisia tekijöitä. Tekijöitä, joilla on kyky markkinoida rohkeasti omaa osaamistaan ja keksiä uutta sekä kyky työskennellä myös muun kuin feodaalisen työaikakäsityksen mukaisesti.

Toivoisin jatkossakin meidän tekniikan ammattilaisten antavan kasvutilaa uusille innovaatioille ja arvoa uudistumiskyvylle. Tulevaisuuden työelämässä olosuhteiden nopea muuttuminen on selviö: työelämän ollessa 2010-lukua ammattiliitotkaan eivät saa jämähtää 30 vuoden takaiseen maailmaan.

Tekniikan alan ammattilaiset eivät ole niitä, jotka jäävät maahan makaamaan. Meidän pitää auttaa maailmanlopun odottelijoita nousemaan takaisin jaloilleen. Tätä maailmaa nimittäin ei ole ennenkään paikallaan makaamalla muutettu.

Avainsanat: