Apuraha on kannustava signaali

|
Uutinen
Kuuntele

KAUTE-säätiö tukee kauppa- ja teknistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimusta.

Apurahan avulla tutkija saa pelivaraa arkeensa tai mahdollisuuden opintomatkaan ulkomaille. Apuraha on tutkijalle myös tärkeä henkinen kannustin. 

Marraskuussa 60 vuotta täyttävässä kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTEssa on TEKillä oma erikoisrahastonsa. Siitä tuetaan pääsääntöisesti väitöskirjatutkimuksia. Viime vuonna apurahan väitöskirjatutkimukseensa saivat muun muassa Tuomo Siponkoski, Nuwan Ferdinand ja Juha Ala-Luhtala.

Komposiittimustetta ja pietsosähköä

Reilu puoli vuotta sen jälkeen, kun Tuomo Siponkoski valmistui diplomi-insinööriksi, hän palasi Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan Mikroelektroniikan tutkimusyksikköön tohtorikoulutettavaksi. Alkuperäisen aiheen tutkiminen kariutui, kun tarvittavaa laitteistoa ei saatu käyttöön. Uusi aihe löytyi kuitenkin musteiden kehittämiseen keskittyneestä projektista, jota Siponkoski oli tehnyt kollegoidensa kanssa.

– Kun musteprojekti oli lopuillaan, alkoi tuntua, että aiheesta löytyy vielä lisää tutkittavaa. Olin päässyt hyvään vauhtiin, joten oli luonnollista jatkaa aiheen parissa, hän kertoo.

Siponkosken väitöskirjan aiheeksi valikoitui toiminnalliset komposiittimusteet elektroniikan sovelluksiin, antureihin ja aktuaattoreihin. Väitöskirja kulkee otsikolla Toiminnalliset painettavat elektroniikan materiaalit ja komponentit.

Siponkoski on keskittynyt mustemuotoisiin komposiitteihin. Komposiitit ovat vähintään kahden materiaalin yhdiste. Yhdisteessä voi olla keraamia ja polymeeria tai lasia. Yleensä toinen aine pitää komposiitin kasassa ja toinen tuo siihen hyödynnettäviä ominaisuuksia.

Hän kertoo, että perinteiset keraamiset materiaalit anturi- tai aktuaattorisovelluksissa voitaisiin osittain korvata mustemuotoisilla painettavilla materiaaleilla. Niillä saadaan komponentteihin lisää taipuisuutta ja keveyttä, niiden valmistuslämpötila on matala ja niitä voidaan valmistaa painamalla kuten esimerkiksi sanomalehtiä.

– Nyt työn alla on pietsosähköinen komposiitti, eli materiaali, johon kohdistamalla venytystä tai puristusta saadaan ulos sähköinen varaus. Pietsosähköinen ilmiö toimii myös päinvastoin, eli sähkösignaalilla voidaan muokata kappaleen ulkoisia mittoja. Tällainen materiaali voi toimia energian kerääjänä, kiihtyvyys- ja voima-antureissa tai vaikka kosketuspainikkeissa.

Siponkosken mukaan painikesovelluksissa pietsojen etuna on muun muassa se, että painikkeen painalluksen lisäksi on mahdollista saada tieto painalluksen voimakkuudesta. 

– Nykyään painetut näppäimistöt ja painikkeet ovat yleisimmin johtavuuteen perustuvia kytkimiä, kuten esimerkiksi television ynnä muiden elektronisten laitteiden kaukosäätimissä.

Hyviä esimerkkejä Siponkosken mukaan ovat myös langattomat anturit ja itse sähköistetyt kytkimet, joissa tarvittava anturisignaali tai käyttövirta saadaan pietsosähköisestä komponentista.

– Pietsosähköisyys on kiehtonut minua aina siitä lähtien, kun tutustuin aiheeseen täällä yliopistolla Mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratoriossa kesätöiden kautta noin seitsemän vuotta sitten. Se on monipuolinen tutkimuskohde. 

KAUTE-säätiön TEK-rahastosta saamaansa apurahaa Siponkoski hyödyntää muun muassa tutkijavaihtoon. Hän lähtee Atlantaan laajentamaan tutkimustaan painettavasta elektroniikasta.

– Apuraha kannustaa eteenpäin, kun huomaa, että muutkin pitävät tutkimusaihetta kiinnostavana ja ajankohtaisena. Kannustus auttaa jaksamaan pitkiäkin päiviä laboratoriossa näytteiden parissa ja yrittämään vastoinkäymisistä huolimatta uudelleen. Tavallisten käytännön kulujen lisäksi apuraha tukee myös esimerkiksi tutkijan osallistumista kansainvälisiin konferensseihin tai tutkijavaihtoon, mikä on mielestäni tärkeää. Näistä syistä olenkin hyvin kiitollinen saamastani apurahasta.

Hilakoodauksella suorituskykyä 5G-verkkoihin

Oulun yliopiston langattoman tietoliikennetekniikan tutkimusyksikkö Centre for Wireless Communications saa tutkija Nuwan Ferdinandilta kiitosta.

– Se on yksi maailman parhaista alansa laboratorioista! Vierailin siellä tehdessäni maisterinopintojani ja silloin tajusin, että haluan tehdä tohtorinväitöstutkimukseni juuri siellä.

Ferdinand opiskeli Asian Institute of Technologyssa Thaimaassa ja Moratuwan yliopistossa Sri Lankassa. Hän valmistui 2011 ja tuli Ouluun.

Väitöskirjassaan Low complexity lattice codes for communication networks Ferdinand tutkii hilakoodausta. Hän kertoo, että suurin osa aiemmin tehdystä tutkimuksesta keskittyy teoriaan ja vain harva tutkija on keskittynyt koodin kehittämiseen käytännössä. Tätä puutetta hän halusi paikata väitöskirjallaan.

Hilakoodaus on tärkeää matkapuhelinverkkojen ja mobiilidatan kehityksen kannalta. Datan määrä on kasvanut viime vuosina rajusti, kun puhelimilla katsellaan videoita ja käytetään raskaitakin sovelluksia.

– Internet-yhteyden omaavia älylaitteita ennustetaan olevan 50 miljardia vuoteen 2020 mennessä ja mobiilidatan määrän odotetaan kasvavan tuhatkertaiseksi seuraavan vuosikymmenen aikana, Ferdinand kertoo.

Nykyisten matkapuhelinverkkojen kapasiteetti ei Ferdinandin mukaan riitä näin suureen kasvuun. Verkkojen suorituskykyä tulee parantaa ja yksi lupaava menetelmä kapasiteetin kasvattamiseen on hilakoodaus.

Ferdinand sanoo, että TEK-rahastosta saamansa apuraha auttoi häntä monella tapaa viimeistelemään tutkimuksensa. Osan apurahasta hän käytti opintomatkailuun; hän vieraili ohjaajansa, professori Behnaam Aazhangin luona Teksasissa.

– Apurahan ansiosta pystyin tekemään väitöskirjani loppuun ilman, että minun olisi tarvinnut huolehtia toimeentulostani. Apurahan voi myös mainita CV:ssä ja se voi auttaa työllistymistä tulevaisuudessa.

Ferdinandin väitöstilaisuus oli 25.1. Hän aikoo jatkaa tutkimustaan langattoman tietoliikennetekniikan parissa.

Tavoitteena päätellä kohteen kulkema reitti

Juha Ala-Luhtala työskenteli teknillisen matematiikan opintojensa lomassa tutkimusapulaisena professori Robert Pichén johtamassa paikannusalgoritmien tutkimusryhmässä Tampereen teknillisessä yliopistossa.

– Työskentelyn aikana kehittyi halu tutkia aihetta syvällisemmin ja keskittyä erityisesti paikannusalgoritmien matemaattiseen puoleen, Ala-Luhtala kertoo.

Kun hän valmistui diplomi-insinööriksi, hän päätti jatkaa tutkimusryhmässä tohtorikoulutettavana.

– Professori Piché kannusti jatkamaan tutkimusta ja lupautui väitöskirjani ohjaajaksi.

Ala-Luhtalan väitöskirjan otsikko on Approksimointimenetelmiä Bayesiläiseen päättelyyn stokastisille tilamuuttujamalleille. Tutkimuksessa kehitetään matemaattisia menetelmiä, joilla voidaan tehdä tilastollista päättelyä dynaamisille eli ajassa muuttuville järjestelmille.

– Sovelluskohteena on erityisesti paikannuksen sovellukset. Tällöin järjestelmällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kulkuneuvoa tai ihmistä. Tavoitteena on tästä kohteesta kerättyjen erilaisten mittausten tai havaintojen perusteella päätellä kohteen kulkema reitti.

– Apuraha auttaa syventämään tutkimusta tavoilla, jotka muuten voisivat jäädä tekemättä, kuten vierailu toisessa yliopistossa tai uuden työvälineen hankinta, Juha Ala-Luhtala sanoo. Kuva: Helena Hagberg

KAUTE-säätiön TEK-rahaston apurahalla Ala-Luhtala oli 3,5 kuukautta tutkijavierailulla Bristolin yliopiston matematiikan laitoksella.

– Vierailu avasi uusia näkökulmia tutkimukseeni ja auttoi syventämään erityisesti teoreettista puolta väitöstutkimuksessani. Tutustuin myös uusiin ihmisiin, joihin tulen varmasti pitämään yhteyttä.

Ala-Luhtalan mielestä apuraha on signaali tutkijalle, että hänen väitöstutkimuksensa on oikeilla raiteilla.

Paikannusalgoritmit kuuluvat Ala-Luhtalan tulevaisuudensuunnitelmiinkin. Hän aloitti tammikuussa algoritmi- ja sovelluskehittäjänä IndoorAtlas-yrityksessä Helsingissä. 

 

Käynnistä oma merkkipäiväkeräyksesi

Voit tukea tutkimustyötä järjestämällä oman merkkipäiväkeräyksesi. Se on oiva tapa juhlistaa esimerkiksi syntymäpäivää tai tasavuosia. Lahjojen sijaan voit pyytää onnittelijoita tekemään lahjoituksen KAUTE-säätiölle (esim. TEKin erikoisrahastoon). Keräyksen tuotto voidaan käyttää toiveidesi mukaan esimerkiksi väitöskirja- tai post doc -tutkimuksen hyväksi.

Lisätietoa: kaute.fi/lahjoitukset/lahjoituksen-tekeminen/merkkipaivakerays

 

Tuplajuhlavuosi

Tekniikan akateemiset TEK ja KAUTE-säätiö viettävät molemmat juhlavuottaan. TEK täyttää maaliskuussa 120 vuotta ja KAUTE-säätiö marraskuussa 60 vuotta. TEK onnitteli KAUTE-säätiötä tekemällä säätiöön 60 000 euron lahjoituksen. Juhlavuotensa kunniaksi KAUTE-säätiöllä on käynnissä varainhankintakampanja, jonka tarkoitus on edistää digitaalisuuteen liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä Suomessa.

Tukea tulevalle – Suomi digitaloudeksi -kampanja: kaute.fi/lahjoitukset/juhlavuosikampanja

 

Tohtorit ja yritykset kohtaavat

Aalto-yliopiston professori ja Nokian entinen teknologiajohtaja Yrjö Neuvo haluaa tuoda tuoreet tohtorit ja elinkeinoelämän yhteen. Tässä diilissä voittavat kaikki.

Suomessa elinkeinoelämän palvelukseen työllistyy huomattavasti vähemmän tohtoreita kuin esimerkiksi Hollannissa, Tanskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Aalto-yliopiston professori ja tutkimusjohtaja Yrjö Neuvo puhuu kohtaamisongelmasta.

– Tohtoreilta löytyy halua työllistyä yksityiselle sektorille, mutta moni sijoittuu akateemiseen maailmaan. Yritykset eivät puolestaan tiedä, mitä tohtoreilla voisi tehdä.

Neuvo alkoi ideoida Tekniikan edistämissäätiön kanssa tutustumisjaksoa, joka toisi tohtorit ja yritykset lähemmäs toisiaan. Noin kolmen vuoden sulattelun jälkeen ideasta syntyi Post Docs in Companies eli PoDoCo-ohjelma.

Ohjelma kestää 1–2 vuotta ja siinä on kaksi vaihetta. Ensin tohtori tekee säätiörahoitteisesti avointa perustutkimusta yrityksen kannalta relevantista ongelmasta. Sen jälkeen tutkimus tuodaan lähemmäs käytäntöä. Yritys palkkaa tohtorin, joka kohdistaa tutkimuksen juuri kyseisen yrityksen ongelmakenttään.

Ohjelman loputtua yritys ja tohtori voivat päättää, jatkavatko he yhteistyötä. Tohtori saattaa työllistyä yritykseen tai palata akateemiseen maailmaan.

Neuvon mukaan yrityksissä aika kuluu usein arkiongelmien parissa, eikä pitkäjänteiseen uudistumiseen löydy resursseja. Hän sanoo, että tohtoreista olisi tässä hyötyä: heidät on koulutettu ratkomaan systemaattisesti ja tieteellisin menetelmin ongelmia.

– Tässä voittavat kaikki! Tohtori saa käytännön työkokemusta ja yritys tutkimusta, joka tähtää sen kilpailukyvyn parantamiseen ja uudistumiseen.

PoDoCo-ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC. Ohjelmaa rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, KAUTE-säätiö, Tekniikan edistämissäätiö ja Suomen Kulttuurirahasto sekä uusimpana lisäyksenä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

 

Nokian opit tohtoreiden käyttöön

Neuvo pitää jo kahdeksatta vuotta suosittua Bit Bang -kurssia Aalto-yliopistossa. Vuodesta 2012 myös professori Erkki Ormala on ollut mukana järjestämässä sitä. Vuoden mittaisen vaativan kurssin tarkoitus on opettaa työelämätaitoja nuorille tohtoreille.

– Bit Bang syntyi niistä opeista, joita sain työskennellessäni Nokialla. Kurssi on akateemiseen maailmaan sovellettu Nokian ylemmän johdon koulutuskurssi, Neuvo kuvailee.

Neuvo on itsekin tekniikan tohtori. Hän väitteli Yhdysvalloissa Cornellin yliopistosta 1974. Nokialle hän siirtyi 50-vuotiaana tehtyään pitkän akateemisen uran muun muassa Tampereen teknillisessä yliopistossa akatemiaprofessorina. Nokialla hän toimi muun muassa teknologiajohtajana ja vastasi matkapuhelinten tuotekehityksestä vuosina 1993–2005.

Monipuolisen kokemuksensa perusteella Neuvo tietää, että akateemisessa ja yritysmaailmassa edellytetään samantyyppisiä taitoja.

– Tiimityöskentely, tiukoissa aikatauluissa pysyminen, kyky tarttua uusiin asioihin ja esittää asiansa selkeästi, hän listaa.

 

PoDoCo kiinnostaa kampuksilla

PoDoCo-ohjelma käynnistyi vuosi sitten toukokuussa. Kun Neuvo oli esittelemässä ohjelmaa Aalto-yliopistossa, iso luentosali oli ääriään myöten täynnä.

– Vastaanotto oli fantastinen!

Yhteensä 285 tohtoria ilmoittautui ohjelmaan 30 eri tieteenalalta. Tohtorit kertoivat PoDoCon verkkosivuilla mahdollisista aiheista, joita he voisivat tutkia. Mukaan ilmoittautuneet yritykset kertoivat puolestaan omista intresseistään. Neuvottelujen kautta muodostui 29 tutkija–tohtori-paria.

Kun sopiva yritys oli löytynyt, tohtori teki hakemuksen säätiölle. Säätiön edustajat valitsivat rahoitettavat tutkimushankkeet. Yhteensä päätettiin rahoittaa yhdeksää tutkimusta.

– Olisimme halunneet rahoittaa tuplasti enemmän tutkimuksia, mutta rahat loppuivat ja jouduimme tarjoamaan eioota.

Nyt Neuvo haluaa saada mukaan lisää rahastoja ja säätiöitä. PoDoCoon on kaksi hakua vuodessa ja tavoitteena olisi rahoittaa 20 tutkimusta per vuosi.

PoDoCo-ohjelma on tarkoitettu tohtorintutkintonsa hiljattain suorittaneille tai pian suorittaville. Ohjelma on tieteenala- ja elinkeinoalariippumaton. Mukaan voi siis hakea minkä tahansa alan tohtori ja mikä tahansa yritys, kunhan se on suomalainen tai toimii Suomessa ja on yksityiseltä sektorilta. 

PoDoCo-ohjelman kevään hakuaika on 1.3.–15.4. Lue lisää: www.podoco.fi

Yrjö Neuvo. Kuva: Lasse Lecklin / Aalto-yliopiston viestintä

 

 

 

 

Avainsanat: