Akavan uusi perhevapaamalli lisää joustavuutta ja tasa-arvoa

|
Uutinen
Kuuntele

Akavan perhevapaamallin tavoitteena on ensisijaisesti lisätä työelämän tasa-arvoa ja nostaa työllisyysastetta.

Malli joustavoittaa perhevapaiden käyttöä ja tuo lisää turvaa perhevapaalta työhön palaavalle. Akavan perhevapaamalli huomioi erilaiset perhemuodot.

– Akavan mallissa astutaan iso askel eteenpäin ja luodaan vahvaa arvo- ja asennemuutosta, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Tavoitteena on, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura. Malli parantaa mahdollisuuksia sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä. Perhevapaamallin joustavoittamisen lisäksi Akava haluaa parantaa töihin paluun turvaa ja kannustavuutta. Lähdemme siitä, että uuden mallin avulla voimme parantaa 25–44-vuotiaiden naisten työllisyysastetta, hän jatkaa.

Akavan mallissa pidennettäisiin vanhempainvapaajaksoa ja korvattaisiin kotihoidon tuki kiinteäsummaisella joustovapaalla. Se mahdollistaa vanhempainvapaa- ja joustovapaa-jaksojen käytön joustavalla tavalla.

Vanhempainvapaajaksojen pidentämisen ansiosta lapsi on noin 15 kuukauden ikäinen vanhampainvapaiden päättyessä, jos perhe käyttää vapaat täysimääräisenä. Isälle ja äidille on yhtäläiset korvamerkityt jaksot. Kotihoidon tuen korvaa kiinteäsummainen joustovapaa, jota voi käyttää lapsen kotihoitoon ja/tai osa-aikatyön rinnalla taloudellisena etuutena. Joustovapaa mahdollistaa lapsen kotihoidon kaksivuotiaaksi nykyistä kotihoidontukea hieman paremmin korvaavalla etuudella. Tämän jälkeen kannustavuus palata töihin kasvaa huomattavasti.

– Töihin paluun turvaamiseksi ja sen kannustimeksi Akavan mallissa on useita tekijöitä, sanoo Akavan johtava asiantuntija Lotta Savinko.

– Lasta voi hoitaa vanhempainvapaalla nykyistä pidempään. Tuet lapsen kotona hoitamiseksi pienenevät lapsen ollessa kaksivuotias ja kannustavuus palata töihin kasvaa. Vanhempainvapaalta palaajille tulee myös taata niin sanottu korotettu irtisanomissuoja eli jälkisuoja. Esitämme myös, että 2 500 euron kertakorvauksen maksatus muutetaan ja se maksetaan kokonaisuudessaan äidin palatessa töihin, hän listaa.

Akavan malli tuo muutoksia perhevapaajärjestelmän kustannustasoon. Kokonaiskustannukset määräytyvät sen mukaan, miten perhevapaiden käyttö toteutuu.

– Perhevapaamallin kokonaislisäkustannukset olisivat 20 miljoonaa euroa vuodessa olettaen, että vain 50 prosenttia joustovapaista käytettäisiin. Jos etuudet käytettäisiin Akavan mallin mukaisesti 100-prosenttisesti, kustannusten lisäys olisi 138 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannushaarukka on siis 20–138 miljoonaa sen mukaan, kuinka joustovapaata käytetään, kertoo tutkija Tomi Husa.

– Kustannusneutraaliuden vaatimuksen rinnalle tulisi nostaa pohdintaan, kuinka paljon myönteisiä vaikutuksia järjestelmään sijoittaminen tuo. Perhevapaajärjestelmän uudistustyö on aloitettava jo tällä hallituskaudella siten, että seuraavan hallituskauden aikana perhevapaauudistus saadaan toteutettua kokonaisuudessaan, painottaa Fjäder.

 

Avainsanat: