Akava: Yritystukijärjestelmää on uudistettava

|
Uutinen
Kuuntele

Akava pitää teollisuuden tutkimus- ja kehitysinvestointien merkittävää laskua ongelmana. Nyt tarvitaan rohkeita uudistuksia: yritystukijärjestelmää pitää uudistaa, Akava korostaa.

Akava ehdottaa uutta, yritysten osaamiseen ja kasvuun perustuvaa veromuutosta.

– Esitämme, että yritystukijärjestelmää uudistetaan niin, että suorat yritystuet suunnattaisiin Tekesin kautta uusiin tuote- ja palveluinnovaatioihin sekä kansainvälistymisen tukemiseen. Suorien tukien lisäksi verojärjestelmää on uudistettava. Uudistuksen tavoitteena on, että innovatiiviset yritykset saavat verotukseen perustuvan kannustimen kasvulle ja kansainvälistymiselle, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Osaamiseen perustuvaa kasvua tuettava

Akava ei kuitenkaan kannata siirtymistä yritysverotuksessa Viron malliin. Hyvinvointiyhteiskuntamme tarvitsee laajan veropohjan. Kysymys on enemmänkin siitä, että niukat yhteiskunnan resurssit suunnattaisiin korkeaan osaamiseen perustuvaan kasvun tukemiseen.

– Yritystukijärjestelmää on uudistettava siten, että painopiste siirtyy t&k-tukiin ja kasvua tukeviin verokannustimiin. Nykyisessä verojärjestelmässä ei tueta aineettomia investointeja, mutta sen sijaan tuetaan voimakkaasti kiinteitä investointeja, huomauttaa asiantuntija Vesa Vuorenkoski.

– Innovaatiopanostukset mahdollistavat kasvun. Kasvavat yritykset, jotka lisäävät henkilöstöään, ovat tärkeä voimavara elinkeinorakenteen murroksessa. Tarvitsemme Suomeen lisää kasvuhakuisia yrityksiä, Fjäder sanoo.

Lue myös uutiset:


 

Avainsanat: