Akava on valmis Suomen-mallin valmisteluun

|
Uutinen
Kuuntele

Akava pitää myönteisenä, että SAK:n hallitus hyväksyi alustavasti kilpailukykysopimuksen neuvottelutuloksen ja on valmis jatkamaan yhteistä valmistelua Suomen-mallin muodostamiseksi.

Kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen, kotimarkkinoiden ja julkisen sektorin erilaiset lähtökohdat tulee tällöin ottaa huomioon riittävän selkeästi.

– Seuraava vaihe on äärimmäisen tärkeä, jotta kilpailukykysopimuksen neuvottelutulos saadaan vietyä työ- ja virkaehtosopimuksiin, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

 

Avainsanat: