Akava: Työttömille laajempi oikeus opiskeluun työttömyysturvalla

|
Uutinen
Kuuntele

Akava kehottaa hallitusta toteuttamaan nopeasti tavoitteen, jonka mukaan henkilöstöään irtisanova voitollinen yritys olisi velvollinen rahoittamaan irtisanottavien kouluttautumista.

– Työttömyys lisääntyy ja pitkittyy hälyttävän nopeasti, joten nykyinen muutosturvamalli on modernisoitava pikaisesti. Järjestelmän pitää kannustaa aktiivisuuteen. Korkeakoulutettujen mahdollisuuksia opiskella työttömänä on lisättävä voimakkaasti. Kaikille työttömille on sallittava nykyistä laajemmat mahdollisuudet opiskella työttömyyspäivärahakaudella. Tämä nopeuttaisi uuden työn löytymistä tai kokonaan uudelle uralle pääsyä, sanoo johtaja Maria Löfgren Akavasta.

Akava vaatii, että työttömille sallitaan nykyistä laajemmin opiskelu tai muu omaehtoinen työllistymistä edistävä aktiivisuus työttömyysturvalla, kunhan työtön on työmarkkinoiden käytettävissä. Myös mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen ja yrittämiseen on lisättävä.

Korkeakoulutetuille ei ole tarjolla riittävästi sopivaa työvoimakoulutusta, ja muu osaamisen kehittäminen työttömänä on mahdollista, jos työvoimaviranomainen katsoo sen edistävän työllistymistä. Kriteerit vaihtelevat tapauksittain ja harkinta ohjaa vähäisiä resursseja väärään tekemiseen.

– TE-hallinnossa ei valitettavasti ole osaamista ja tietoa korkeakoulutettujen työmarkkinoista, jotta he voisivat arvioida, milloin koulutus parantaa työllistymistä ja milloin ei. Paraskin muutosturvamalli vesittyy, jos työttömyysturvajärjestelmän jäykkyyksiä ei poisteta, toteaa asiantuntija Ida Mielityinen Akavasta.

Asian edistämiseksi TEK kehittää parhaillaan yhdessä TE-toimistojen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä akavalaisten liittojen kanssa korkeakoulutetuille työttömille suunnattuja palveluja. Työn on tarkoitus valmistua loppuvuodesta.

Nopeasti työnhakua edistävän toiminnan piiriin

Akavan mielestä opiskelun tai muun aktiviteetin tulisi pikemminkin olla velvollisuus kuin harkinnanvarainen oikeus. Työttömät voitaisiin jopa velvoittaa jatkamaan kesken jääneitä opintojaan. Nykyään opinnot voivat vaarantaa työttömyyskorvauksen maksamisen.

– Tarjolla tulisi olla asiantuntevaa neuvonta- ja ohjauspalvelua, jotta työnhakija pääsisi heti tehokkaasti työnhakua edistävän toiminnan piiriin, eikä hänen energiansa kuluisi odotellessa tai vääriä käsityksiä oikoessa. Nyt tarveharkinta on välillä lähinnä mielivaltaista. Kun ammatillisen työvoimakoulutuksen katsotaan parantavan työllistymismahdollisuuksia, miksi itse arvioitu, omaehtoinen koulutus ei tukisi samaa päämäärää? Mielityinen ihmettelee.

Korkeakoulutetuista työttömistä 28 prosenttia oli heinäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita työnhakijoita.

– Akava on esittänyt, että yli vuoden työttömänä olleita voitaisiin palkata vähintään kymmeneksi kuukaudeksi määräaikaiseksi ilman perustetta määräaikaisuudelle. Hallitus aikoo sen sijaan poistaa määräaikaisuuksien perusteluvaatimuksen kokonaan alle vuoden työsuhteissa. Tämä käy varmasti työnantajille, mutta onko heillekään pitkällä tähtäimellä hyötyä siitä, että työntekijöiden sitoutuneisuus työnantajanaasa murretaan romuttamalla vakituisen työsuhteen suojaa? Löfgren kysyy.

Lue Akavalainen-verkkolehden artikkeli:

Lue myös uutinen: