Akava pitää sote-uudistuksen jatkamista tärkeänä

|
Uutinen
Kuuntele

Akava pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta jatketaan. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder korostaa, että palvelurakenne- ja rahoitusratkaisu pitää tehdä samanaikaisesti.

Akava mielestä palvelujen järjestämis- ja tuottamusvastuu pitää erottaa toisistaan. Järjestämisvastuun tulee olla riittävän laajalla taloudellisella ja väestöpohjalla. Näin varmistetaan yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuus.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan sote-järjestämislakiesityksestä huomiota useisiin valtiosääntöoikeudellisiin ongelmiin. Niistä merkittävimpiä ovat demokratiaperiaate ja rahoitusperiaate. Valiokunta totesi lisäksi, että ehdotettua lakia ei voida säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä poikkeuslakina.

Valiokunnan mukaan uudistus pitäisi valmistella yhdessä rahoitusratkaisun kanssa ja valmistelun avoimuuteen tulee kiinnittää huomiota jatkovalmistelussa. Perustuslakivaliokunta tähdensi kuitenkin uudistuksen tärkeyttä.

Uudistusta perusteltua jatkaa

Akavan mielestä uudistusta on perusteltua jatkaa, sillä valmistelutyötä ja taustaselvittelyjä on tehty paljon.

– Uudistusta ei pidä pilata kiireellä, vaan valmistelua tulee tehdä perustuslakivaliokunnan viitoittamalla tiellä. Valmistelussa on kunnioitettava avoimuutta, kuten perustuslakivaliokuntakin korosti. Tämä jäänee kuitenkin seuraavan vaalikauden asiaksi, toteaa lakimies Paula Ilveskivi.
 

Avainsanat: