Akava: Koulutettu keskiluokka maksaa laskun

|
Uutinen
Kuuntele

Koulutetut keskiluokkaiset palkansaajat maksavat laskun hallituksen sopeutustoimista.

 Ansiotuloveron kiristäminen, solidaarisuusveron laajentaminen, ylimpien työttömyyskorvausten alentaminen, työmatkavähennysoikeuden kiristäminen, asuntolainojen korkovähennyksen heikennys ja lapsilisien leikkaus käyvät kaikki koulutettujen keskiluokkaisten kukkarolle.

– Verotus leikkaa useimpien koulutettujen palkansaajien tuloja liikaa jo nykyään. Kaikki uudet kiristykset kohdistuvat kipeimmin uusien työpaikkojen luomisessa avainasemassa oleviin ammattilaisiin. He ovat kaukana optiomiljonääreistä ja ansaitsevat palkkansa kovalla työllä. Heidän kurittamisensa ei ole Suomen kansantalouden eikä pienituloistenkaan etu, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava toivoi maan hallitukselta ratkaisuja, jotka veisivät Suomen nopeasti kohti uutta osaavaa ja innovatiivista kasvutaloutta.

– On toki erinomainen saavutus, että sopeutustoimien yhteismäärä riittää kääntämään valtionvelan bruttokansantuotesuhdetta laskuun. Valitettavasti juustohöyläajattelu meni jälleen kerran strategisen kasvu- ja työllisyyslinjan edelle, sanoo pääekonomisti Eugen Koev.

Koulutusleikkaukset ovat lyhytnäköisiä

Akava pitää valitettavan lyhytnäköisenä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuvia mittavia leikkauksia, kuten perusopetuksen laadun parantamiseen kohdennettujen valtionavustusten vähentämistä.

– Olisimme olleet valmiita tarkastelemaan muita julkisia menoja, koska koulutuksesta ja tutkimuksesta on tämän hallituskauden aikana leikattu jo tähän mennessä noin kymmenen prosenttia. Pelkona on, että tämän mittaluokan säästöt koulutuksesta leikkaavat Suomelta siivet, sanoo johtaja Pekka Piispanen. Lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotuksen puolittaminen asettaa korkeakoulut vaikeaan tilanteeseen.

Akava on huolissaan siitä, että rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyvä korkeakoulujen sisäänoton kasvattaminen ei kohdennu työvoimatarvealoille sekä siitä, onko sinänsä kannatettavaan oppivelvollisuusiän pidentämiseen varattu riittävästi resursseja.

Akava on sinänsä tyytyväinen kasvupaketin sisältämiin panostuksiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, mutta pitää niitä riittämättöminä sivistyksen ja kasvun vahvistamisen kannalta.

Akava on tyytyväinen tehtyyn sote-ratkaisuun

Akava kiittää hallitusta sunnuntaina tehdystä sote-ratkaisusta ja pitää välttämättömänä, että vastuu perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluista siirretään samalle järjestäjälle. Erityisen tärkeää on, että uudistuksessa turvataan työterveyshuollon ja opiskelijaterveydenhuollon nykyjärjestelmien toimintaedellytykset.

– Rahoituslähteiden tulee säilyä edelleen monikanavaisina. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitus tulisi jatkossakin verotuloina, työnantajilta, työntekijöiltä, opiskelijoilta sekä asiakasmaksuina, Piispanen sanoo.

Avainsanat: