Viisi henkilöä tekee yhteistyötä pöydän ääressä

Akava ja jäsenliitot: Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus säilytettävä

|
Uutinen

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava ja sen 36 jäsenliittoa Tekniikan akateemiset TEK mukaan lukien painottavat kannanotossaan, että ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Akava ja liitot muistuttavat, että jäsenmaksu on tulonhankkimismeno.

Akava ja sen 36 jäsenliittoa Tekniikan akateemiset TEK mukaan lukien ovat julkaisseet yhteisen kannanoton hallitusneuvotteluihin ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta. Kannanotossa korostetaan, että ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa. 

– Ammattiliiton jäsenmaksu on konkreettinen tulonhankkimismeno työntekijälle. Sen vuoksi sen pitää jatkossakin olla vähennyskelpoinen työntekijän verotuksessa. Vähennysoikeuden poistaminen olisi kiristys työn verotukseen, Akava ja liitot painottavat. 

Ammattiliiton jäsenmaksu on konkreettinen tulonhankkimismeno työntekijälle.

– Jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus on hyödyksi jäsenille, ja se turvaa työntekijöiden asemaa työelämässä. Lisäksi se luo ammattiliitoille tasapainoisia toimintaedellytyksiä työelämän ja sopimustoiminnan kehittämiseen sekä työntekijöiden palkoista ja asemasta huolehtimiseen. Ammattiliitot käyttävät jäsenmaksutulot muun muassa jäsenpalveluihin ja -neuvontaan, jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja työssä jaksamisen edistämiseen, luottamushenkilöiden koulutukseen sekä jäsenten työhön liittyvän vakuutusturvan järjestämiseen, Akava liittoineen toteaa.

Kannanotossa todetaan,  että työelämän kehittämisen paras asiantuntemus on edunvalvontayhteisöissä. Muun muassa perhevapaat, työttömyysturva, eläkejärjestelmä, työ- ja virkaehtosopimukset, lomarahat, työterveyshuolto ovat merkittäviä yhteiskunnallisia saavutuksia, joiden taustalla on ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen pitkäjänteinen neuvottelutyö. Akava liittoineen haluaa kehittää vuoropuhelua työmarkkinatoimijoiden kesken yhteistyössä maan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. 

 

Vaadimme, että ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus säilytetään nykyisellään.

Kannanotossa todetaan, että ammattiliiton jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa, koska se on konkreettinen tulonhankkimismeno. Ammattiliitot vaikuttavat muun muassa siihen, miten palkansaajien ostovoima kehittyy neuvottelemalla työntekijöiden palkoista. Samoin ne pitävät muutenkin huolta jäsenten eduista antamalla tarvittaessa esimerkiksi oikeudellista apua. Liitot tarjoavat jäsenilleen myös uraohjausta ja koulutusta. Tämä on tärkeää osaamisen kehittämiselle ja työllisyydelle. 

– On periaatteellisesti tärkeää, että palkansaajajärjestöjen jäsenmaksuja koskee sama verovähennysoikeus kuin työnantajajärjestöjäkin, painottaa Akava liittoineen.

Ay-jäsenmaksut, työnantajajärjestöjen ja maataloustuottajien etujärjestö MTK:n jäsenmaksut on katsottu vuodesta 1969 asti erikseen laissa tulonhankkimismenoiksi. Myös Suomen Yrittäjien ja kauppakamarien jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia.

– Vaadimme, että ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus säilytetään nykyisellään, liitot toteavat.

Kannanotto kokonaisuudessaan

Kannanoton allekirjoittajat

Akava, puheenjohtaja Maria Löfgren

Agronomiliitto, puheenjohtaja Jyrki Isotalo

Akavan Erityisalat, puheenjohtaja Pasi Hario

Akavan sairaanhoitajat ja Taja, puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskala

Akavan Yleinen Ryhmä AYR, puheenjohtaja Klaus Krokfors

AKI-liitot, puheenjohtaja Minna Raassina

Ammattiliitto Ava, puheenjohtaja Jari Nieminen

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL, puheenjohtaja Tiina Haukijärvi

DIFF – Ingenjörerna i Finland, puheenjohtaja Thomas Mård

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, puheenjohtaja Ralf Holmlund

Insinööriliitto IL, puheenjohtaja Samu Salo 

Juristiliitto, toiminnanjohtaja Jore Tilander

Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, puheenjohtaja Anna Kärri

KTK Tekniikan Asiantuntijat, puheenjohtaja Sari Estilä

Kuntoutusalan Asiantuntijat, puheenjohtaja Tiina Mäkinen

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, puheenjohtaja Jouni Vainio

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, puheenjohtaja Marko Hovinmäki

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puheenjohtaja Katarina Murto

Professoriliitto, puheenjohtaja Jukka Heikkilä

Päällystöliitto, puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, puheenjohtaja Jenni Karsio

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, puheenjohtaja Asko Takala

Suomen Ekonomit, puheenjohtaja Martin Paasi

Suomen Eläinlääkäriliitto, puheenjohtaja Mikko Turku

Suomen Farmasialiitto, puheenjohtaja Maija Pirttijärvi

Suomen Hammaslääkäriliitto, puheenjohtaja Pia Helander

Suomen Lääkäriliitto, puheenjohtaja Niina Koivuviita

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL, puheenjohtaja Jonne Rinne

Suomen Psykologiliitto, puheenjohtaja Jari Lipsanen

Suomen Puheterapeuttiliitto, puheenjohtaja Sirkku Ikonen-Hwang

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, puheenjohtaja Kirsi Grym

Suomen Työterveyshoitajaliitto, puheenjohtaja Inka Koskiaho

Tekniikan akateemiset TEK, puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie

Tieteentekijät, puheenjohtaja Tero Karjalainen

Tradenomit, puheenjohtaja Jaakko Hyvönen

Upseeriliitto, puheenjohtaja Ville Viita

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, puheenjohtaja Hanna Sauli