80 prosenttia vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä työllistyi koulutusta vastaavasti

|
Uutinen
Kuuntele

Lähes 80 prosenttia viime vuonna valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista on työllistynyt koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Jo valmistumishetkellä työsuhteessa oli 70 prosenttia tekniikan opinnoista valmistuneista.

Tekniikan akateemiset TEKin tekemän kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että työkokemus ja kontaktit ovat ratkaisevan tärkeitä vastavalmistuneen työllistymisessä: kolme neljäsosaa tekniikan alan vastavalmistuneista ilmoitti työllistyneensä joko diplomityöpaikkaansa tai muuhun opintojen aikaiseen työpaikkaan.

Suomalaisella tekniikan alan vastavalmistuneella on keskimärin noin kaksi vuotta oman alan työkokemusta.

– Se on kansainvälisesti verrattuna paljon. Suomalaiset diplomi-insinöörit valmistuvat valmiimpina työelämään, huomauttaa koulutus- ja työvoimapolitiikasta TEKissä vastaava johtaja Jari Jokinen.

Jokisen mielestä vastavalmistuneen diplomi-insinöörin rekrytointi onkin yksi parhaista keinoista hankkia yritykseen tuoretta osaamista. Rekrytointia helpottaa paljon, kun jo aiempi suhde opinnäytetöiden, harjoittelun tai työnteon muodossa.

Suomalaisista tekniikan yliopistoista valmistuneilla ulkomaalaisilla on useimmiten työkokemusta huomattavasti vähemmän, ja se näkyy heikompana työllistymisenä.

– Tulokset antavat aiheen pohtia, olisiko perusteltua opinnollistaa opiskelujen aikana hankittu työkokemus, siis ottaa se osaksi tutkintoa, Jokinen sanoo.
 

Oma erikoisala opitaan yliopistossa, muita tärkeitä taitoja työssä

Valmistuneilta kysyttiin heidän käsitystään eri osaamisalueiden tärkeydestä sekä sitä, miten niiden osaaminen kehittyi opinnoissa ja työharjoittelussa.

Oman alan substanssi- ja erityisosaamista kertyi vastaajien mielestä opinnoista erittäin hyvin. Vastaajat pitivät työelämätaitoja ja sosiaalisia taitoja erittäin tärkeinä, ja niiden he katsoivat kehittyneen paremmin työelämässä kuin varsinaisissa opinnoissa. Myös analyyttisen osaamisen arvioitiin kehittyneen työelämässä lähes yhtä paljon kuin opinnoissa.

Tutustu interaktiivisesti vastavalmistuneiden palautekyselyn tuloksiin.

***

Vastavalmistuneiden palautekysely toteutetaan yhteistyössä tekniikan koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa. Tutkimus antaa vertailukelpoista tietoa eri yliopistosta valmistuneiden opintojen sujuvuudesta, osaamisesta, työllistymisestä sekä yleisestä tyytyväisyydestä. Tuloksia hyödynnetään tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Vuonna 2016 valmistuneesta 3115 diplomi-insinööristä ja arkkitehdistä kyselyyn vastasi lähes 70 %.