80 prosenttia vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä työllistyi hyvin

|
Uutinen
Kuuntele

Lähes 80 prosenttia viime vuonna valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista työllistyi hyvin tai erittäin hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Tulos on parantunut viimeisen neljän vuoden ajan.

Vastavalmistunut ei työllisty pelkästään tutkinnolla, vaan myös kontakteilla ja työkokemuksella. Niiden puute näkyy erityisesti ulkomaalaistaustaisten vastavalmistuneiden heikompana työllistymisenä. Tiedot käyvät ilmi Tekniikan akateemiset TEKin tekemästä kyselytutkimuksesta.

Heikosta taloustilanteesta huolimatta vastavalmistuneiden työttömyyden kasvu näyttäisi taittuneen. Valmistumishetkellä työsuhteessa oli 60 prosenttia ja työtä etsi 27 prosenttia tekniikan opinnoista valmistuneista. Vuoden sisällä valmistuneista työttömänä oli maaliskuussa enää 7,2 prosenttia.

Työkokemus ja kontaktit ovat ratkaisevan tärkeitä työllistymisen kannalta. Kolme neljäsosaa tekniikan alan vastavalmistuneista ilmoitti työllistyneensä joko diplomityöpaikkaansa tai muuhun opintojen aikaiseen työpaikkaan. Suomalaisella tekniikan alan vastavalmistuneella on keskimärin noin kaksi vuotta oman alan työkokemusta.

Ulkomaalaisten ja naisten osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi

Työkokemuksen ja kontaktien puute näkyy ulkomaalaisten vastavalmistuneiden huomattavasti heikompana työllistymisenä. Ei-suomalaisista vain joka neljäs on työsuhteessa valmistuessaan, kun suomalaisista työpaikka on lähes kahdella kolmasosalla.

Koulutus- ja työvoimapolitiikasta TEKissä vastaavan johtajan, Jari Jokisen, mukaan tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaalaisten korkeasti koulutettujen osaamista jää työmarkkinoilla paljon hyödyntämättä.

Jokisen mielestä on hyvä uutinen, että tekniikan yliopisto-opintoihin tullaan aiempaa monipuolisemmalla taustalla. Sen sijaan naisten osuus tekniikan alalla opiskelevista on edelleen vain vajaa neljännes.

– Naisia tarvitaan alalle lisää. Tarvitsemme mukaan parhaat kyvyt, jotta saamme mahdollisimman laajan osaamispotentiaalin työelämään, Suomen taloutta nostamaan, Jokinen sanoo.

Diplomi-insinööri arvostaa sosiaalisia taitoja

Vastavalmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit pitävät työuransa kannalta tärkeimpinä taitoina ongelmanratkaisutaitoja, ajanhallintaa ja priorisointia, tiedonhakutaitoja sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja.

Tuoreiden asiantuntijoiden mielestä tiedonhakutaidot, analyyttisyys, oman opintoalan osaaminen ja kirjallisen viestinnän taidot olivat karttuneet hyvin heidän opinnoissaan. Suurimpina puutteina omassa osaamisessaan vastavalmistuneet pitivät johtamistaitoja ja yrittäjyysvalmiuksia. 

***

Vastavalmistuneiden palautekysely toteutetaan yhteistyössä tekniikan koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa. Tutkimus antaa vertailukelpoista tietoa eri yliopistosta valmistuneiden opintojen sujuvuudesta, osaamisesta, työllistymisestä sekä yleisestä tyytyväisyydestä. Tuloksia hyödynnetään tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Vuonna 2015 valmistuneesta 2 660 diplomi-insinööristä ja arkkitehdistä kyselyyn vastasi yli 70 %.

Tutustu vastavalmistuneiden palautekyselyn tuloksiin

Lue myös: Reipasta keskustelua yliopistokoulutuksen kehittämisestä