2017 är ett valår inom TEK

|
Uutinen
Kuuntele

Om du är intresserad av att påverka din egen yrkesorganisations verksamhet och delta i beslutsfattandet lönar det sig att nu börja fundera på att ställa upp i följande TEK-val!

Nästa år har det gått tre år sedan föregående fullmäktigeval i TEK, och då ska en ny fullmäktige väljas. Fullmäktige, TEK:s högsta beslutande organ, består av 70 ledamöter som valts genom val + 6 studeranderepresentanter. Kandidatlistor börjar samlas in redan vid årsskiftet. I mars förrättas själva valet. Till skillnad från tidigare val kan kandidaterna själva välja för vilket område de ställer upp.

Den exakta tidtabellen och anvisningar för nominering av kandidater läggs ut på webben i oktober. Vi informerar om när valsidorna öppnas i vårt elektroniska medlemsbrev, på TEK:s Facebooksida och på Twitter. Mer information följer också i TEK-tidningen som utkommer i november.

Fullmäktiges, styrelsens och utskottens nuvarande sammansättning ser du här: www.tek.fi/fi/tek/paatoksenteko (på finska)

Närmare information om det kommande valet kan du begära per e-post, vaalit(a)tek.fi, eller per telefon av valnämndens sekreterare Daniel Valtakari, (09) 2291 2237.

 

Avainsanat: