Sivutoiminen yrittäjyys

Selvitä, mitä vaikutuksia sivutoimisella yrittäjyydellä on esimerkiksi verotukseen, tiettyihin sosiaalietuuksiin tai työttömyysturvaan.

Noin kolme neljästä TEKin yrittäjäjäsenestä on sivutoimisia yrittäjiä. Kun harkitset sivutoimisen yrityksen perustamista, on syytä selvittää seuraavat asiat.

Kuka on sivutoiminen yrittäjä?

  • Sivutoiminen yrittäjä on henkilö, joka ansaitsee toimeentulonsa pääasiassa muutoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Hän voi olla palkansaaja, eläkeläinen tai opiskelija. Myös työttömyysetuutta saava henkilö voi tietyin ehdoin toimia sivutoimisena yrittäjänä.
  • Sivutoiminen yrittäminen voi olla osa-aikaista tai kausiluonteista.
  • Korkeasti koulutettujen sivutoimiset yritykset tarjoavat muun muassa liikkeenjohdon konsultointipalveluja sekä arkkitehti- ja insinööripalveluja.  Sivutoimisia yrityksiä on myös tietotekniikka-alalla.