Sisällöt avainsanalla: työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/tyotodistus

Oppaat, pöytä
Oppaistamme löydät tietoa muun muassa työsuhteesta, sopimusten teosta ja yrittäjyydestä. Käytettävissäsi on myös valmiita asiakirjapohjia.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/oppaat-ja-asiakirjamallit

Työtodistus on tärkeä asiakirja, ja laissa on määritelty työtodistusta koskevat pelisäännöt.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tyotodistus-tallentaa-tyosuhteen