Sisällöt avainsanalla: työsopimus

Mies katsoo läppäriä
Olennaisin muutos kilpailukieltolainsäädännössä on se, että työnantajan on maksettava kilpailukieltosopimuksen sidonnaisuusajalta työntekijälle korvausta.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kilpailukielto-sopimuksiin-korvaus-velvollisuus-vuoden-vaihteessa

Työsopimuksen päättämisilmoitus on syytä lukea huolellisesti, ennen kuin sen allekirjoittaa.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/tyosopimuksen-paattamismenettely

Milloin ja miten työnantaja voi purkaa työsopimuksen?

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/tyosopimuksen-purkaminen-tyonantajan-toimesta

Tietoa tilanteesta, jossa työntekijä purkaa työsopimuksen.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/tyosopimuksen-purkaminen-tyontekijan-toimesta

Missä tilanteissa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus? Tietoa määräaikaisista työsuhteista.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/maaraaikainen-tyosopimus

Johtajien työsopimukset sisältävät usein erityispiirteitä.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/johtajan-tyosopimus

Tietoa työsopimuksen teosta.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/tyosopimuksen-tekeminen

Oppaat, pöytä
Oppaistamme löydät tietoa muun muassa työsuhteesta, sopimusten teosta ja yrittäjyydestä. Käytettävissäsi on myös valmiita asiakirjapohjia.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/oppaat-ja-asiakirjamallit

Sopimuksen kumpikaan osapuoli ei voi ilman toisen osapuolen suostumusta muuttaa sopimuksen olennaista ehtoa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/mita-tyonantaja-voi-yksipuolisesti-muuttaa-tyosuhteessa

TEKin palkkatutkija Tuunia Keränen neuvoo, kuinka pyytää palkankorotusta.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/palkka-nousee-perustellen