Sisällöt avainsanalla: salassapitosopimus

Mitkä asiat voivat olla liikesalaisuuksia ja missä tilanteissa salassapitosopimuksia voidaan tehdä?
Johtajien työsopimukset sisältävät usein erityispiirteitä.
Lakineuvonta on yksi TEKin arvokkaimmista jäsenpalveluista. Lakimiehen tuntitaksa on 200-400 euroa, mutta jäsenillä lakipalvelu kuuluu jäsenmaksuun.
Uutinen | 27.12.2019
Uuden liikesalaisuuslain mukaan työntekijällä on oikeus kysyä neuvoa ammattiliitostaan ongelmatilanteissa.
Uutinen | 28.6.2018