Sisällöt avainsanalla: lausunto

Teemu Hankamäki katsoo kameraan sisätiloissa.
Tekniikan akateemiset TEK vastustaa hallituksen esitystä ansiopäivärahan määrän alentamisesta eli niin sanottua ansiopäivärahan porrastusta. ”Korkeakoulutettu ei voi omalla aktiivisuudella juuri vaikuttaa.”
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tek-ehdottaa-ansiopaivarahan-porrastuksesta-luopumista-osuisi-erityisesti-korkeakoulutettuihin

Teemu Hankamäki katsoo suoraan kameraan.
Tekniikan akateemiset TEKin mielestä paikallisen sopimisen laajentamisessa lähtökohdaksi tulisi ottaa vapauksien ja vastuun tasapaino. Nyt vapauksia lisätään, mutta sopimusneuvotteluiden tasapuolisia edellytyksiä tai sopimusten valvontaa tai sanktioita ei käsitellä tai lisätä. Esitystä tulisi näiltä osin korjata.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tek-loysi-10-vikaa-paikallisen-sopimisen-lakiesityksesta-lue-koko-korjauslista