Sisällöt avainsanalla: irtisanominen

Lakitieto 3-2024
Jos liittyy liiton jäseneksi vasta riidan ollessa jo käsillä, niin silloin ei ole mahdollista saada oikeusturvaa.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/jos-joudun-irtisanotuksi

Heikki Palviainen
Teollisuuden palkansaajat teetti analyysin Tanskan mallista. Selvityksen mukaan työmarkkinoiden iso jousto toimii, kun tarjolla on myös isompi tuki ja turva.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/jos-tyomarkkinoille-halutaan-lisaa-joustoa-tarvitaan-myos-lisaa-turvaa

Piirros henkilöstä, joka kävelee poispäin sylissään huonekasvi ja olallaan euro-merkkinen kassi.
Eläkeputki poistuu ja tilalle tulee uusi muutosturva 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/yli-55-vuotias-irtisanottu-muista-hakea-muutosturvarahaa

Halvalla ja ikävällä tavalla hoidetusta irtisanomisprosessista aiheutuu myös näkymättömiä kustannuksia: henkilöstön motivaatio, työhyvinvointi ja sitoutuminen laskevat. Avainhenkilöitä saattaa hakeutua muualle.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/jos-joudut-irtisanomaan-tee-se-fiksusti

Kaksi henkilöä keskustelee pöydän ääressä.
TEK on tukenasi muutosneuvotteluissa.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyossakayva/muutosneuvottelut

Tietoa työntekijästä johtuvista irtisanomisperusteista.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/tyontekijasta-johtuva-irtisanomisperuste

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/taloudelliset-ja-tuotannolliset-irtisanomisperusteet

Millaiset ovat periaatteet, joiden mukaan työntekijä voi irtisanoa työsopimuksensa?

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/tyosopimuksen-irtisanominen-tyontekijan-toimesta

Irtisanomisaika on osa normaalia työsuhdetta, jonka aikana molempien osapuolten on edelleen täytettävä työsopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/irtisanomisaika

Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu yhteistyö ja toimeen tuleminen alaisten kanssa. Mutta miten selvitä, jos vika on hankalassa alaisessa?
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/hankala-hankalampi-mahdoton-alainen