Suosittele TEKin jäsenyyttä

Haluamme rohkaista TEKin jäseniä suosittelemaan jäsenyyttä ystäville ja tuttaville sekä akavalaisia henkilöstöedustajia suosittelemaan TEKin jäsenyyttä edustettavilleen. Palkitsemme TEKin täysjäsenet 50 euron jäsenmaksualennuksella ja akavalaiset henkilöstöedustajat sekä muut TEKin jäsenet 50 euron Superlahjakortilla, jos heidän suosituksestaan TEKiin liittyy uusi täysjäsen.

Miksi suosittelisit jäsenyyttä
Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin voimme vaikuttaa meille tärkeisiin asioihin, sitä parempia palveluita voimme tarjota ja sitä luotettavampaa tietoa voimme esittää esimerkiksi jäsentemme palkoista eri positioissa.
 
Kenelle voit suositella TEKin jäsenyyttä
TEKin täysjäseneksi voivat liittyä diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai vastaavan matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneet (esim. matemaatikot, fyysikot, tietojenkäsittelytieteilijät ja suunnittelumaantieteilijät). Opiskelijajäseneksi voivat liittyä näiden alojen yliopisto-opiskelijat.
 
Miten suosittelet jäsenyyttä
Emme halua, että ketään painostetaan liittymään TEKin jäseneksi. Tämä on aina henkilön oma päätös. Tärkeää on kuunteleva ja toisen mielipiteitä arvostava keskustelu. Voit kuitenkin rohkaista epäröiviä ja kertoa tietämättömille oman kantasi siitä, miksi TEKin jäsenyys on tärkeä asia tai mitä hyötyä siitä on. Jäsenedut ja -palvelut voit tarkistaa täältä. Muista myös kertoa, että jäsenmaksu on kokonaisuudessa verovähennyskelpoinen ja tulee automaattisesti esitäytettyyn veroehdotukseen. Materiaalipankista löydät lisämateriaalia jäsenyyden suosittelun tueksi.
 
Muista pyytää liittyjää kirjaamaan sinut suosittelijaksi
Täysjäsenen liittymislomakkeessa on kohta "Suositteliko sinulle jäsenyyttä toinen tekkiläinen tai yrityksesi henkilöstöedustaja (esim. luottamusmies)?". Pyydä liittyjää kirjaamaan tähän sinun nimesi ja sähköpostiosoitteesi luvallasi. Jos olet TEKin jäsen, niin anna hänelle mieluiten sama sähköpostiosoite, mitä käytät TEKin jäsenrekisterissä, niin sinun ei tarvitse erikseen enää tunnistautua TEKin jäseneksi.

Liittymislomakkeet:

 • Tutkinto suoritettu Suomessa tai henkilö opiskelee Suomessa: Lomake (suomen- ja englanninkielinen)
 • Tutkinto jäänyt kesken ja henkilö ei enää opiskele tai tutkinto on suoritettu ulkomailla:
  Lomake suomeksi / Lomake englanniksi

Mitä palkinnon saaminen edellyttää
Kun liittyvä henkilö on täyttänyt liittymislomakkeen suosittelijan palkitseminen edellyttää seuraavaa:

 1. Liittynyt henkilö on täysjäsenkelpoinen
 2. Hän ei ole ollut TEKin jäsen viimeisen vuoden aikana
 3. Hän maksaa ensimmäisen jäsenmaksulaskunsa
 4. Lisäksi tarkistamme, että et ole vielä saanut tämän kalenterivuoden aikana neljää suosittelijan palkintoa. Palkintoja myönnämme maksimissaan 200 euron arvosta vuodessa yhdelle suosittelijalle. Voit toki oikein mielellään suositella jäsenyyttä useammallekin henkilölle vuoden aikana.

 
Miten otat palkinnon vastaan
Jos olet TEKin täysjäsen ja tietosi löytyvät TEKin jäsenportaalista ilmoitetulla sähköpostilla, saat kuukauden sisällä 50 euron jäsenmaksualennuksen kustakin uudesta täysjäsenestä kuukauden sisällä siitä, kun yllä mainitut ehdot ovat täyttyneet. Mikäli et ole TEKin täysjäsen, saat kuukauden sisällä sähköpostin liittyjän ilmoittamaan osoitteeseen, kun yllä mainitut ehdot täyttyvät. Sähköpostissa on linkki lomakkeeseen, jolla ilmoitat ottavasi palkinnon vastaan. Mikäli et ole TEKin täysjäsen, tarvitsemme henkilötunnuksesi, jotta voimme ilmoittaa palkinnon verottajalle.
 
Milloin saat palkinnon
TEKin täysjäsenille järjestelmä kirjaa jäsenmaksualennuksen kuukauden sisällä siitä, kun suosittelemasi henkilö on maksanut ensimmäisen jäsenmaksueränsä. Tai jos emme löydä sinua järjestelmästä ilmoitetulla sähköpostilla, saat jäsenmaksualennuksen kuukauden sisällä siitä, kun olet täyttänyt lomakkeen, missä tunnistaudut TEKin täysjäseneksi. Akavalaisille henkilöstöedustajille sekä muille TEKin jäsenille (esim. opiskelija-, -eläkeläis-  ja kaksoisjäset) lähetämme lahjakortit sähköpostitse kahden kuukauden sisällä siitä, kun olet ilmoittanut ottavasi lahjan vastaan, mikäli tietosi ovat kunnossa TEKin/YTN/JUKOn rekisterissä.
 
Tarkemmat suosittelijan palkitsemisen ehdot

 • Palkinnon saa vain uusista täysjäsenistä, ei opiskelija-, kaksois- tai eläkeläisjäsenistä.
 • Suosittelija palkitaan vain, mikäli liittyjä ei ole ollut viimeisen vuoden aikana TEKin jäsen (esim. täys-, opiskelija-, kaksois- tai eläkeläisjäsen).
 • Liittyjän tulee itse ilmoittaa suosittelijan nimi ja sähköpostiosoite liittymislomakkeessa suosittelijan luvalla.
 • Liittyjän tulee maksaa ensimmäinen jäsenmaksulasku ennen kuin suosittelija palkitaan.
 • Palkinnon saajan tulee olla itse TEKin jäsen (täys-, opiskelija-, kaksois- tai eläkeläisjäsen) tai akavalaiseen liittoon kuuluva henkilöstöedustaja
 • Jäsenmaksualennuksen ja lahjakortin voi saada maksimissaan neljä kertaa kalenterivuoden aikana
 • Mikäli suosittelija on sekä TEKin täysjäsen että yrityksen henkilöstöedustaja, hänet palkitaan jäsenmaksualennuksella
 • Lahjakortit ilmoitetaan verotettavaksi tuloksi verottajalle
 • TEKin henkilökuntaan kuuluvat eli TEKistä palkkatuloa saavat eivät voi saada palkintoa suosittelusta. TEKin luottamushenkilöt eli esimerkiksi TEKin valtuuston, hallituksen ja valiokuntien jäsenet puolestaan ovat oikeutettuja suosittelijan palkintoon.
Asiasanat: