Joukko ihmisiä keskustelemassa, nauru, ilo, lounge

Suosittele jäsenyyttä

Onko sinulla kollega tai ystävä, joka ei vielä kuulu TEKiin? Suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme TEKin täysjäsenet 50 euron jäsenmaksualennuksella ja akavalaiset henkilöstöedustajat sekä muut TEKin jäsenet 50 euron Superlahjakortilla, jos heidän suosituksestaan TEKiin liittyy uusi täysjäsen.

Miksi suosittelisit jäsenyyttä

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin voimme vaikuttaa meille tärkeisiin asioihin, sitä parempia palveluita voimme tarjota ja sitä luotettavampaa tietoa voimme esittää esimerkiksi jäsentemme palkoista eri positioissa.

Kenelle voit suositella TEKin jäsenyyttä

TEKin täysjäseneksi voivat liittyä diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai vastaavan matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneet (esim. matemaatikot, fyysikot, tietojenkäsittelytieteilijät). Opiskelijajäseneksi voivat liittyä näiden alojen yliopisto-opiskelijat.

Lisätietoa jäsenyyden suosittelusta