Oskari Iivarinen hymyilee vaalikuvassa

Oskari Iivarinen

Henkilötiedot
31 vuotta
Vantaa
liikennetutkija, kaupunginvaltuutettu
DI

Ehdokkuudet

Aluevaalit 2022

Esittelyteksti

SE LASKUTAITOINEN EHDOKAS.

Olen 30-vuotias diplomi-insinööri Vantaan Viertolasta. Toimin päätyössäni tutkijana soveltavan tutkimuksen parissa liikennealalla. Tämän ohessa puolustan veronmaksajien etua Vantaan kaupunginvaltuustossa.

Olen järjen, tieteen ja teknologian ihminen - pragmaatikko - minulle ei ole ongelma vaihtaa mielipidettä asioista, jos tutkittu tieto niin vaatii. Asiat, joista en koskaan tingi, ovat sivistys, yritteliäisyys, rohkeus ja lähimmäisenrakkaus.

Hyvinvointialueen päättäjäksi pyrin siksi, että sote-palveluita ja pelastustoimea ei yksinkertaisesti voi jättää vastuuttomiin käsiin. Tarvitaan vastuuta ja välittämistä, mutta myös toiminnan tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta huolehtimista.

Tehokkaat, tarkoituksenmukaiset ja kattavat palvelut KYLLÄ, maakuntavero ja kokonaisveroasteen nousu EI.

Vaalitavoitteet

Lyhyesti:

Hyvää hoitoa nopeasti, kustannustehokkaasti, terveyskeskuksen hinnalla ja yksityisen palveluntuottajan laadulla. Välittäminen ja vapaus tärkeitä, mutta vapaus vaatii vastinparikseen aina yksilön vastuun omista teoistaan.

Pitkästi:

Inhoan vaalilupauksia, koska niitä on toimintaympäristön muuttuessa usein vaikeaa pitää. Seuraavat asiat voin kuitenkin luvata äänestäjilleni hyvällä omallatunnolla:

1. Otan nopeasti isoja ja haastaviakin kokonaisuuksia haltuun. Perehdyn päätöksenteon alaisiin asioihin huolellisesti ja jos jostakin jää itselleni epäselvyyttä, kysyn neuvoa itseäni viisaammilta.

2. Pyrin aina pohjaamaan päätökseni tutkittuun tietoon. Minulle ei ole ongelma muuttaa mielipidettäni – ”kääntää takkia” – lennosta, jos faktat osoittavat aiemmat kantani vääriksi. Politiikka on usein arvovalintoja, mutta kovista faktoista on turhaa lähteä rakentamaan ideologisia sotia. Se on ajanhukkaa.

3. Toimintaani ohjaavat selkeät arvot: vapaus, vastuu ja välittäminen. Ihmisiä ei pidä holhota liikaa, jokainen yksilö on kuitenkin itse vastuussa omista teoistaan ja niiden seurauksista. Terveitä työikäisiä ei kuulu paapoa julkisen vallan toimesta. Huolenpidon täytyy yhä useammin kohdistua niihin ihmisryhmiin, jotka eivät itse kykene huolehtimaan itsestään: lapsiin, vanhuksiin ja sairaisiin. Keskittymällä olennaiseen meillä on varaa hoitaa kaikki ne, jotka hoitoa tarvitsevat.

Äänestysnumero

179

Vaalipiiri

Vantaa ja Kerava

Puolue

Kansallinen Kokoomus