YTN: Verkkokauppa on keskeinen menestystekijä tulevaisuudessa

|
Uutinen
Kuuntele

Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden mielestä verkkokauppa on keskeisessä asemassa kaupan kilpailukyvyn kohentamisessa.

Kotimaiset kaupan alan yritykset ovat panostaneet verkkokauppaan varovaisesti verrattuna ulkomaisiin yrityksiin. Samaan aikaan suomalaiset kuluttajat ostavat kiihtyvään tahtiin tuotteita ulkomaisista verkkokaupoista.

- Logistiikan lisäksi verkkokauppa tarvitsee asiantuntijuutta erityisesti teknisten ratkaisujen kehittämiseen sekä myynti- ja markkinointitehtäviin, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari.

- Meillä on jo korkeaa tietoteknistä osaamista, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden tekemisen myös kaupan toimialalla verkkokaupan parissa, huomauttaa Porokari.

Verkkokauppa tuo uusia työpaikkoja

Hankintojen tekeminen verkkokaupan kautta on kasvanut viime vuosina, sillä kuluttajat haluavat ruuan ja muut kulutustavarat nopeasti ja itseään lähelle. Verkkokauppa avaa YTN:n mielestä uusia menestymisen mahdollisuuksia kaupoille niin sisämarkkinoilla kuin kansainvälisestikin.

Verkkokaupan ansiosta kuluttajat saavat lisää vapaa-aikaa, kun työpäivien jälkeen aikaa ei tarvitse kuluttaa kaupoissa asioidessa. Kun fyysiset käynnit kaupoissa vähenevät, on sillä vääjäämättä vaikutusta myös työtehtäviin toimialan sisällä.

- Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu jatkuvasti ja sen myötä verkkokauppa saa nykyistä suuremman roolin nuorten ikäluokkien sekä ruuhkavuosia elävien keskuudessa, YTN:n kaupan alan toiminnasta vastaava Ville-Veikko Rantamaula arvioi.

- Verkkokauppa tuo mukanaan myös uusia työpaikkoja ja -tehtäviä, eikä sen kehittämistä tule jarruttaa, Rantamaula summaa.