YTN: Metsäteollisuuden työnantajat katkaisivat sopimusneuvottelut

|
Uutinen
Kuuntele

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari on tyrmistynyt metsäteollisuuden työnantajien haluttomuuteen sopia ylempien toimihenkilöiden työehdoista.

Metsäteollisuus ry päätti tänään keväästä asti jatkuneet sopimusneuvottelut YTN:n kanssa.

- YTN oli valmis jatkamaan neuvotteluja saadakseen jäsenille edes säädylliset työehdot, mutta tämä ei kelvannut työnantajille, Porokari harmittelee.

Neuvotteluissa YTN:lle tärkeitä tavoitteita olivat työaikaan liittyvät tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävät järjestelyt. Näitä ovat muun muassa työaikapankki ja etätyö.

- Kuukausien neuvotteluiden aikana kirjoitettiin jopa yhteisiä tekstejä yhteisymmärryksessä, mutta kaikki työ oli turhaa. Näyttää siltä, että työnantaja ei alun perinkään halunnut minkäänlaista sopimusta, Porokari ihmettelee.

Työnantajan mielivaltaa ei voi hyväksyä

Porokarin mielestä YTN:n oli mahdoton hyväksyä metsäteollisuuden työnantajien halua määritellä yksipuolisesti ylempien toimihenkilöiden työehdoista.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK peräänkuuluttaa paikallisen sopimisen edistämistä, mutta metsäalalla työnantajat eivät kuitenkaan halunnut hyväksyä sopimukseen perustuvaa paikallista sopimista. Sen sijaan työnantaja halusi mallia, jossa se olisi voinut yksipuolisesti määritellä työajan sijoittumisesta esimerkiksi viikonlopulle sekä määrätä sairaslomalla olevat tekemään korvaavaa työtä.

Lisäksi tarjottu palkkapöytäkirja oli työllisyys- ja kasvusopimuksen tasoa pienempi.

- On järjetöntä, että työnantajat laiminlyövät näin pahasti alan uudistumisen kannalta keskeistä työvoimaresurssiaan. Muilla Suomen tärkeillä vientialoilla - teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja ICT-alalla – kiinnitettiin erityistä huomiota tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviin ratkaisuihin. Vain sitä kautta voi syntyä uusia innovaatioita ja talouskasvua.

- Emme voi hyväksyä tällaista mielivaltaa työpaikoille. Tässä tilanteessa jatkamme kenttäkierrosta metsäteollisuuden yrityksissä yhteistyössä muiden alan liittojen kanssa, Porokari korostaa.