Ylemmät toimihenkilöt nostavat Suomen kuopasta

|
Uutinen
Kuuntele

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa kevään eduskuntavaaleja varten.

Ylemmät toimihenkilöt nostavat Suomen kuopasta, jos heille annetaan siihen mahdollisuus, korostaa YTN hallitusohjelmatavoitteissaan 2015.

YTN:n mukaan Suomi saadaan nousuun, jos tulevat päättäjät ajavat muun muassa näitä asioita:

Työllisyys ylös

 • Valtiovalta, talouden päättäjät ja työmarkkinajärjestöt laativat yhdessä uuden teollisuus- ja elinkeinopoliittisen kasvustrategian.
 • Voimavaroja on kohdennetaan entistä enemmän jalostusarvon nostamiseen, tuotantoteknologian uudistamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden digitalisaatioon.
 • Säädetään laki työelämän ryhmäkanteesta, jossa ammattiliitto voi laittaa kanteen vireille henkilön puolesta.

Työpaikkaa voi vaihtaa ilman rajoituksia

 • Työsopimuslakia muutetaan siten, että kilpailukieltosopimuksen
 • käyttömahdollisuus työ- ja virkasuhteiden sekä niihin rinnastettavien palvelussuhteiden jälkeisenä aikana poistuu.
 • Henkilön tulee olla kattavan sosiaaliturvan piirissä, vaikka hän liikkuisi palkansaajan, yrittäjän ja osa-aikaisen yrittäjän roolien välillä.

Kolmikantayhteistyö on voimavara

 • Kolmikantayhteistyötä pidetään voimavarana, ei uhkana.
 • Ylempien toimihenkilöiden rooli tunnustetaan kaikessa lainsäädännössä ja sopimustoiminnassa.

Työelämään joustoja

 • Työaikalakia muutetaan niin, että kaikki asiantuntijatyö on työaikalain mukaisesti samanarvoista riippumatta siitä missä ja milloin se tehdään.
 • Työaikapankkijärjestelmän pääpiirteet, säästetyn vapaan käyttöoikeus ja siihen liittyvät muut työaikasuojelun vähimmäisehdot kirjataan työaikalakiin.

Sanelusta kohti aitoa sopimista

 • Yt-lakia uudistetaan siten, että henkilöstöllä on oltava aito vaikuttamismahdollisuus yt-tilanteessa.

Tasa-arvoa ja joustavuutta

 • Vanhempainvapaajärjestelmää uudistetaan ottamalla käyttöön 6+6+6-malli.
   

- Tutustu myös TEKin hallitusohjelmatavoitteisiin ja tekkiläisiin ehdokkaisiin.
- Seuraa Parasta Suomelle -blogia. Eri alojen tekkiläiset asiantuntijat pohtivat, miten Suomen suunta saadaan käännettyä.
- Suomen tulevaisuudesta keskustellaan Facebookissa. Mukana ovat myös tekkiläiset eduskuntavaaliehdokkaat.