Vuoden parhaat tekniikan alan opinnäytetutkimukset palkittiin

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan alan järjestöt TEK, TFiF ja MAL palkitsivat vuoden parhaat väitöstyön, diplomityön ja pro gradu -tutkielman tänään Helsingissä.

Taneli Riihosen palkitussa väitöstyössä esitetty oivallus voi osoittautua maailmanlaajuisesti satojen miljardien arvoiseksi ratkaisuksi ruuhkautuvien radiotaajuuksien tiedonvälityskyvyn ongelmaan. Lisäksi palkittiin Anssi Ilmasen diplomityö, joka liittyy Suomen ensimmäisen satelliitin suunnitteluun, sekä Jenna Kanervan pro gradu -tutkielma, jossa on kehitetty kieliteknologian menetelmiä ja resursseja suomen kielelle.

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF palkitsevat alansa parhaan väitöskirjan ja diplomityön vuosittain. Oman alansa vuoden ansioituneimman pro gradu -tutkielman palkitsee Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL. Palkinnot jaettiin tänään 19.11. TEKin valtuuston kokouksessa.

Palkittu väitöstutkimus voi jopa tuplata 5G-verkon välityskyvyn

Taneli Riihonen väitöstilaisuudessaan 4.7.2014 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun S1-salissa Espoon Otaniemessä. Kuva: Mariia Riihonen

Tekniikan tohtori Taneli Riihosen palkittu väitöskirja on uraauurtava, ja se on herättänyt suurta kansainvälistä kiinnostusta. Riihonen osoitti, että seuraavan sukupolven 5G-verkon välityskyky voidaan lähes tuplata. Radiotaajuuksien ruuhkautuessa Riihosen tutkimustulokset voivat osoittautua maailmanlaajuisesti jopa satojen miljardien eurojen arvoisiksi. Riihosen esittämä full-duplex-tiedonsiirto on uusi lupaava konsepti, joka on herättänyt kansainvälisesti paljon kiinnostusta, mutta jota ei ole juurikaan tutkittu aiemmin.

Riihonen teki väitöskirjansa Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokselle. Työn valvojana toimi professori Risto Wichman ja ohjaajana akatemiatutkija Stefan Werner. Tällä hetkellä Riihonen on vierailevana tutkijana Columbian yliopistossa New Yorkissa. 

TEKin ja Tekniska Föreningen i Finlandin (TFiF) myöntämän väitöskirjapalkinnon arvo on 7 500 euroa.

Itseään korjaava suojauslogiikka avaruuden olosuhteisiin

Jenna Kanerva palkittiin vuoden parhaasta pro gradu -tutkielmasta ja Anssi Ilmanen diplomityöstä TEKin valtuuston kokouksessa 19.11. Helsingissä. Kuva: Jussi Nousiainen

Diplomi-insinööri Anssi Ilmasen palkittu diplomityö liittyy Suomen ensimmäiseen satelliittiin. Aalto-1-satelliitti on suunniteltu ja rakennettu pääosin opiskelijavoimin, ja se laukaistaan näillä näkymin ensi vuonna.

Diplomityö käsittelee satelliittiin sijoitettavan RADMON-instrumentin FPGA-logiikkaa (Field Programmable Gate Array). Tavoitteena oli tutkia ja parantaa käytetyn piirin luotettavuutta korjaamalla säteilystä aiheutuvia virheitä ajoaikana. Ilmanen on suunnitellut ja toteuttanut itse itseään korjaavan suojauslogiikan avaruuden säteilyolosuhteisiin. Palkintoraati kiitteli Ilmasen työtä hyvänä kuvauksena satelliitin toimintaympäristöstä ja säteilystä sekä mahdollisista vaurioista koodeissa ja niiden korjausmahdollisuuksista.

Ilmanen teki diplomityönsä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan informaatioteknologian laitokselle. Työn ohjaajina toimivat Tero Säntti ja Juhani Peltonen. Diplomityöpalkinnon arvo on 5 000 euroa.

Vuoden gradu yhdistää kielitieteen ja informaatioteknologian

Oman alansa vuoden parhaana pro gradu -työnä palkittiin Jenna Kanervan tutkielma, jossa on kehitetty kieliteknologian menetelmiä ja resursseja suomen kielelle. 

Työ keskittyy täysin automaattisen, koneoppimiseen perustuvan menetelmän kehittämiseen. Menetelmä luo pohjan suomen kielen automaattiseen semanttiseen analysointiin. Työ on luonut edellytykset ensimmäisen täysin avoimen suomen kielen syntaktisen ja semanttisen jäsentimen luomiseen.

Palkintoraadin mielestä työ on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Se on saanut myös Suomen Kielitieteellisen Seuran Vuoden gradu -palkinnon.

Tutkimusavustajana toimiva Kanerva teki pro gradu -tutkielmansa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan informaatioteknologian laitokselle. Työn ohjaajat olivat dosentti Filip Ginter ja professori Tapio Salakoski. MALin pro gradu -palkinnon arvo on 5 000 euroa.

 

Avainsanat: