Vihreälle ICT:lle toimintaohjelma

|
Uutinen
Kuuntele

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut ensimmäisen vihreän ICT:n toimintaohjelman. Toimenpideohjelman tarkoituksena on muun muassa kehittää tapoja, joilla tieto- ja viestintätekniikan ja sen käytön ympäristö­vaikutuksia voidaan mitata ja hallita.

Ohjelmassa määritellään kolme toimenpidealuetta, jotka koskevat palvelinkeskuksia, tietoliikenneverkkoja ja audiovisuaalisia palveluja.