Vihreää liikennettä ei edistetä vain innovaatiopolitiikalla

|
Uutinen
Kuuntele

Liikenteen ympäristöhaittoja ei saada kuriin pienillä teknisillä muutoksilla. Usein mullistavat innovaatiot kuitenkin törmäävät erilaisiin säännöksiin ja vanhoihin toimintatapoihin.

Liikenne tuottaa noin 20 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjä myös liikenteessä. Vuoteen 2020 mennessä liikenteen päästöjä pyritään pienentämään 15 prosenttia verrattuna vuoden 2005 päästöihin.
 
– Vaikka tekniikka paranee koko ajan, ajoneuvojen määrä lisääntyy. Tällöin pienet parannukset eivät enää auta. Sen vuoksi innovaatiopolitiikalla pitäisi edistää systeemisiä, kestävää kehitystä edistäviä muutoksia liikenteessä, sanoo Professor of Practice Armi Temmes Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.
 
Aalto-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistutkimuksessa pohdittiin, miten innovaatiopolitiikan keinoin voidaan edistää isoja kestävää kehitystä edistäviä muutoksia liikenteessä.
 
Päästöjä saadaan pienennettyä esimerkiksi edistämällä julkista liikennettä, parantamalla ajoneuvoja, lisäämällä kevyttä liikennettä, hyödyntämällä älyliikennettä ja ICT-sovelluksia tai lisäämällä etätyöskentelyä.
 
Hallinnonalojen yhteistyön merkitys keskeinen
 
Helpoimpia keinoja ovat jo olemassa olevien tuotteiden parantaminen. Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on sen sijaan jo hieman kinkkisempää.
 
– Ne tuntuvat kohtaavan vaikeuksia, jotka liittyvät säännöksiin tai olemassa oleviin käytäntöihin ja toimintoihin.
 
Temmes korostaa, että eri toimijoiden välistä yhteistyötä on lisättävä. Keskeisiksi tekijöiksi hän nostaa työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön.
 
– Uusien palvelujen ja liiketoimintojen edistäminen ei ole vain innovaatiopoliittinen asia, vaan tarvitsemme yhteistyötä liikenne- ja ympäristöpoliittisten toimijoiden kesken. Esteitä voidaan poistaa politiikan avulla.
 
– Näin uusille teknologioille syntyy markkinoita. Esimerkiksi biopolttoaineille on syntynyt markkinat, koska meillä on jakeluvelvoite.