Veropoliittiset linjaukset julki - vain vähän yllätyksiä

|
Blogimerkintä

Juha Sipilän hallituksen veropoliittiset linjaukset julkaistiin 27.5. Yritystoiminnan ja autoilun verotus kevenee, asuntolainojen korkovähennysoikeutta rajoitetaan.

Kärkitavoitteinaan hallitus esittää verotuksen osalta muun muassa sen, etteivät kokonaisveroaste ja palkkatulojen verotus tule kiristymään vaalikauden aikana. Lisäksi erityisesti mainitaan pyrkimys verotuksen ennakoitavuuden, johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden lisäämiseen. Tarvittavia säästöjä ja verotulojen lisäyksiä pyritään saamaan siirtämällä verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittaverotuksen suuntaan.

Yritystoiminnan verotus kevenee jonkin verran. Paljon keskustelua herättänyttä tulolähdejakoa osakeyhtiöiden verotuksessa tullaan jossain määrin lieventämään, kun osakeyhtiöille sallitaan tulolähteen tappioiden vähentäminen sen muiden tulolähteiden tuloista (todennäköisesti rajoitetusti (toim.huom.)). Tähän asti tulolähteiden tappiot ovat olleet vähennyskelpoisia vain saman tulolähteen tuloista. Kokonaisuudessaan tulolähdejako ei silti tulle poistumaan. Hallitusohjelmassa linjataan niin ikään, että yhteisöverotus pidetään kilpailukykyisellä tasolla, mikä tarkoittanee, että yhteisöveron alentamisesta voidaan tarvittaessa keskustella. Uutena vähennyksenä käyttöön otetaan viiden prosentin yrittäjävähennys liikkeen- ja ammatinharjoittajille, maa-, metsä- ja porotalouden harjoittajille sekä elinkeino- ja verotusyhtymille. Pienille arvonlisäverovelvollisille tullaan mahdollistamaan maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys.

Asuntolainojen korkovähennysoikeutta tullaan edelleen rajoittamaan kiristetyssä aikataulussa.

Työn verotuksen osalta hallitusohjelmassa todetaan, että solidaarisuusvero pidetään voimassa vaalikauden loppuun saakka. Alun perin määräaikaiseksi säädetty solidaarisuusvero määrätään tällä hetkellä yli 90 000 euroa ansaitseville. Työn verotusta tullaan keventämään pieni- ja keskituloisten osalta korottamalla työtulovähennystä ja tekemällä ansiotuloverotukseen inflaatiotarkistukset vuosittain. 

Luovutusvoittoverotuksen osalta luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta pyritään laajentamaan siten, että tappiot olisivat vähennyskelpoisia kaikista pääomatuloista tietyin edellytyksin. Nykysäännösten mukaan luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia vain luovutusvoitoista. Listaamattomien yhtiöiden osakkeiden tai osakeoptioiden luovuttamista yhtiön avainhenkilöille helpotetaan siten, että tietyillä edellytyksillä ne voidaan antaa ilman veroseuraamuksia alemmalla arvostuksella kuin pääomasijoittajille. Ohjelmassa ei vielä tarkemmin ole määritelty, millä edellytyksillä tämä on mahdollista. 

Asuntolainojen korkovähennysoikeutta tullaan edelleen rajoittamaan kiristetyssä aikataulussa. Viime vuosina korkovähennysoikeuden alenema on ollut viisi prosenttiyksikköä vuodessa, mutta vuosina 2016–2019 alenema on 10 prosenttiyksikköä vuodessa siten, että vuonna 2016 vähennyskelpoista on 55 % asuntolainan koroista ja vuonna 2019 enää 25 %.

Edellisen hallituksen tuntuvasti kiristämään perintö- ja lahjaverotukseen sen sijaan on luvassa vain pieniä kevennyksiä. Veropoliittisessa linjauksessa todetaan, että sukupolvenvaihdosten toteuttamista edistetään perintöverotusta keventäen, mutta perintö- ja lahjaveroasteikon keventämistä ei linjauksessa mainita. 

Vaikka valmisteverotusta yleisellä tasolla kiristetään, hallitusohjelmassa tuodaan silti suurehkojakin kevennyksiä autoiluun. Autoveroa lasketaan noin neljänneksellä, mutta ajoneuvoveroa eli käyttöveroja korotetaan vain kahdeksasosalla. 

Yrittäjille löytyy lakitietoa VirtuaaliLakimiehestä. Se on Fondian juristien laatima sähköinen lakitietopankki. TEKin jäsenet saavat jäsenetuna maksuttoman pääsyn VirtuaaliLakimies-palveluun.

Kirjoittaja toimii veroasiantuntijana Fondiassa ja Fiscales Oy:ssa