Vastuuta ihmisoikeuksista ei voi ulkoistaa kuluttajille

|
Uutinen
Kuuntele

Kunnon työn päivää vietetään tänään 7.10. Järjestöt haastavat suomalaisyritykset huolehtimaan työntekijöiden oikeuksista kaikessa liiketoiminnassaan.

Työntekijöiden perusoikeudet kuuluvat kaikille työntekijöille. SAK, STTK, Akava ja SASK muistuttavat, että riittämättömät palkat ja kurjat työolot ovat kuitenkin arkipäivää sadoille miljoonille ihmisille.

Järjestöt haastavat suomalaisyritykset huolehtimaan työntekijöiden oikeuksista kaikessa liiketoiminnassaan, myös alihankintaketjuissaan ja Euroopan ulkopuolella. Vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta ei voi ulkoistaa kuluttajille.

Monet arkeemme kuuluvat tuotteet tekee henkilö, joka ei saa työstään elämiseen riittävää palkkaa ja työskentelee oloissa, joissa työntekijöitä sairastuu tai kuolee. Lapsi- ja pakkotyökään eivät ole historiaa. Kuluttajien halu tehdä eettisiä valintoja tuntuu jääneen monilta kansainvälisesti toimivilta suomalaisyrityksiltä tunnistamatta. Järjestöt kannustavat yrityksiä avoimeen ja aktiiviseen viestintään tuotteidensa taustoista.

– Suomalaisten kiinnostus työntekijöiden oikeuksiin on kasvanut huimasti. Yritysten tulisi nähdä eettinen tuotanto kilpailuetuna ja viestiä asiakkailleen aktiivisesti työntekijöiden oikeuksista ja tuotanto-olosuhteista, sanoo SASKin kehitysviestinnän koordinaattori Katri Blomster.

EU-tasolla otettiin viime viikolla askel eteenpäin, kun Euroopan unionin neuvosto hyväksyi direktiivin, jonka myötä pörssiyritysten on sisällytettävä raportointiin myös sosiaalinen näkökulma sekä ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on määritellyt työelämän perusoikeudet ja valvoo niiden toteutumista.

– Työelämän perusoikeudet ovat järjestäytymisvapaus, kollektiivinen neuvotteluoikeus, pakkotyön, lapsityön ja syrjinnän kielto. Niiden toteutumisessa eri puolilla maailmaa on sitovalla lainsäädännöllä ja valvonnalla aivan olennainen merkitys, painottaa SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen.

Kunnon työn päivänä juhlitaan ihmisarvoista työtä

Kunnon työn päivänä 7.lokakuuta suomalaisilla työpaikoilla juhlitaan hyvää työelämää ja mahdollisuutta osallistua sen kehittämiseen.

Kaikki kunnon työn ehdot eivät toteudu aina suomalaisillakaan työpaikoilla, mutta meillä lainsäädäntö ja sopimukset suojaavat työntekijöitä, ja asioihin voidaan puuttua. Monessa muussa maassa niitä ei ole tai niiden noudattamista ei valvota.

– Oikeus järjestäytyä ja neuvotella työpaikoilla ovat olennaisia tekijöitä, kun työoloja tai palkkoja halutaan parantaa. Sitä kautta parannukset voidaan saada siirtymään lainsäädännön tasolle asti, painottaa Taina Vallander STTK:sta.

Suomessa erilaisia Kunnon työn päivän tempauksia järjestetään tavallisilla työpaikoilla. Teemapäivää vietetään jo kuudetta kertaa.

  • Osallistu keskusteluun: #kunnontyönpäivä, facebook.com/kunnontyo, @kunnontyo