Vastuu- ja oikeus­turvavakuutus sisältyy TEKin jäsenmaksuun

|
Uutinen
Kuuntele

Vakuutus tuo TEKin jäsenille turvaa ja rohkeutta vaatia itselleen oikeutta, mikäli sitä on työelämässä loukattu.

– Noin puolet tapauksista on irtisanomistilanteeseen liittyviä riitoja. Muita tyypillisiä oikeusriitoja on, että työntekijä ei ole saanut palkkasaatavia tai ylityökorvauksia, kertoo TEKin oikeudelliset palvelut -yksikön johtaja Ralf Forsén.

Vakuutuksen ansiosta työntekijät uskaltavat rohkeammin vaatia korvauksia, mikäli he kokevat, että heidän oikeuksiaan on loukattu. Vaikka he häviäisivät oikeusriidan, vakuutus korvaa valtaosan oikeudenkäyntikuluista.

– Tapauksia, joissa vakuutusyhtiö maksaa korvauksia meidän jäsenillemme, on vuodessa vain noin 20–30, sillä tyypillisesti työnantaja maksaa mieluummin korvauksen vapaaehtoisesti kuin oikeusteitse, mikäli pystymme osoittamaan, että työntekijän oikeuksia on loukattu, Forsén jatkaa.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta on hyötyä myös tilanteessa, jossa työntekijä on itse rikkonut sopimusta. Tyypillisiä tapauksia ovat kilpailukieltosopimusten rikkomiset.

– Vaikka työntekijän todettaisiin rikkoneen sopimusta, vakuutus korvaa hänen oikeudenkäyntikulujaan 15 prosentin omavastuuosuutta lukuun ottamatta.

TEKin jäsenmaksuun kuuluva vakuutus on vastuu- ja oikeusturvavakuutukseksi poikkeuksellisen arvokas, sillä se korvaa kuluja jopa 20 000 euroon asti, mikäli tapaus hoidetaan TEKin lakimiesten kautta.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

  • Vakuutus kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, työssä sattuneita henkilö- ja esinevahinkoja sekä varallisuusvahinkoja.
  • Vakuutettuina ovat automaattisesti kaikki TEKin jäsenet, jotka ovat palkansaaja-asemassa, yksin­yrittäjiä tai työssä käyviä opiskelijoita.