Vastavalmistunut työllistyy oman alan työkokemuksella

|
Uutinen
Kuuntele

Työskentely opiskelun ohella oman alan töissä parantaa merkittävästi työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen ja edistää työllistymistä koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Tämä käy ilmi TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisestä vastavalmistuneiden palautekyselystä.

1. Vastavalmistuneella on lähes 2 vuotta oman alan työkokemusta

Vastaajien opiskeluaika oli keskimäärin 6 vuotta 4 kuukautta. Vastaajille kertyi oman alan työkokemusta diplomityö mukaan lukien lähes kaksi vuotta. Diplomityötä tehtiin aktiivisesti vajaat 9 kuukautta. Vain alle 10 % vastaajista kerrytti työkokemusta ulkomailta.

2. Opiskelujen aikainen työnteko tukee oppimista

Työelämässä kehittynyt osaaminen täydentää opintojen aikana kartutettua osaamista. Tärkeiksi koetuista valmiuksista opinnoissa ja työelämässä kehittyivät vähiten esimiestaidot, työnhakutaidot, vieraan kielen taidot ja suullinen viestintä.


3. Valtaosa vastavalmistuneista on työsuhteessa

Suomalaisista vastaajista työsuhteessa oli valmistumishetkellä yli 60 %, mutta EU:n ulkopuolelta kotoisin olevista vastaajista vain joka viides.
 

4. Oman alan työkokemus on avain työllistymiseen

Oman alan työkokemus parantaa merkittävästi mahdollisuuksia työllistyä valmistumisen jälkeen. Myös opiskeluaikaiset kontaktit vauhdittavat työllistymistä. Noin neljällä viidestä vastaajasta oli aiempi suhde nykyiseen työnantajaansa.
 

5. Vain 2 prosenttia vastavalmistuneista on yrittäjiä

Työsuhteessa olevista vastaajista noin kolme viidestä oli toistaiseksi voimassa olevassa ja kaksi viidestä määräaikaisessa työsuhteessa. Lähes kolme neljästä työskenteli yksityisellä sektorilla. Tyypillisin toimiasema oli asiantuntija (77 %). Lähes neljällä viidestä työtehtävät vastasivat vaativuudeltaan ja sisällöltään hyvin koulutusta.
 
 

Näin kysely tehtiin

TEKin ja suomalaisten tekniikan yliopistojen yhteisessä vuosittaisessa vastavalmistuneiden palautekyselyssä selvitetään erityisesti opintojen sisältöä, opintojen aikaista työskentelyä, työllistymistä ja yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Palautetta hyödynnetään opintojen ja yliopistojen toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2013 kyselyyn vastasi yhteensä 1 459 henkilöä, mikä on 60 % kaikista valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä. 
 

Palautekyselyyn pohjautuva vuotuinen Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä -seminaari järjestettiin 8.5. Aalto-yliopistossa. Lue juttu seminaarista seuraavalta aukeamalta. 
 

Vastaajien kesken arvotun iPadin voitti Jarkko Punnonen Helsingistä. Lue lisää uunituoreen akustiikka-DI:n mietteitä uran alkutaipaleelta.