Vapaaehtoiset avustukset suunnattava uusien työpaikkojen luomiseen

|
Uutinen
Kuuntele

- Kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen ei saa riippua hyväntekeväisyydestä, vaan ne on hoidettava verovaroin. Vapaaehtoiset avustukset puolestaan on viisasta ohjata kohteisiin, joissa ne luovat uutta osaamista ja uusia työpaikkoja, sanoo TEKin kunnialautakunnan puheenjohtaja, arkkitehti Jouni J. Särkijärvi.

Tekniikan akateemiset TEKin kunnialautakunnan puheenjohtaja, arkkitehti Jouni J. Särkijärvi kommentoi ajankohtaista vetoomusta vapaaehtoisista avustuksista yhteiskunnan tärkeisiin toimintoihin:

– Auttaminen ja yhteisvastuullisuus ovat aina tervetulleita. Kansalaisten sosiaalisten perusoikeuksien toteutuminen ei kuitenkaan saa riippua hyväntekeväisyydestä. Ne tulee varmistaa verotuksella, lakisääteisellä sosiaaliturvalla ja kuntalaisten itsehallinnossaan tuottamilla palveluilla.

Särkijärvi muistuttaa, että Suomen tämän hetken talousongelmien suurimpana syynä on vientitulojen väheneminen ja siitä seurannut työllisyyden heikkeneminen.

– Työpaikkoja syntyy ja Suomen talous nousee vain osaamisella. Siksi on toivottavaa, että auttamishaluiset, niin hyvä- kuin pienituloisetkin henkilöt, ohjaisivat tukensa kaukonäköisesti kohteisiin, joissa ne tuottavat uutta osaamista ja siitä kasvavaa työllisyyttä. Tällaista otollista maaperää ovat tunnetusti etenkin tekniikan alan yliopistot.

Kunnialautakunta on Tekniikan akateemiset TEKin luottamuselin, jonka tehtäviin kuuluu ottaa kantaa tekniikan ja etiikan ajankohtaisiin kysymyksiin.